Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårt uppdrag

Primärvårdens utbildningsenhet bidrar till långsiktig kompetensförsörjning i Västra Götalandsregionen genom att stödja och säkra utbildningskvalitet och utbildningsmiljö.

  • Enheten verkar för god utbildningskvalitet och utbildningsmiljö för AT-, BT- och ST-läkare inom primärvård, studerande inom APL, LIA och VFU samt för psykologer i praktisk tjänstgöring.
  • Enheten stödjer och samverkar med chefer, handledare, utbildningsläkare och studerande på alla primärvårdsenheter inom Västra Götalandsregionen.
  • Enheten samverkar med lärosäten och utbildare i regionen.
  • Enheten är producentneutral, dvs vänder sig till både offentlig och privat primärvårdsverksamhet.
  • Enheten har en kursverksamhet, Allmänläkarkurser, som arrangerar utbildningar för läkare verksamma inom allmänmedicin.

Så styrs vårt uppdrag

Primärvårdens utbildningsenhet utför sitt uppdrag inom ramen för nationella och regionala riktlinjer.

  • För läkare och psykologer under vidareutbildning gäller Socialstyrelsens föreskrifter inklusive målbeskrivningar.
  • Övriga vårdutbildningar styrs av respektive lärosäte eller utbildningsanordnares examensmål.
  • Till detta kommer regionala riktlinjer och regionsgemensamma rutiner för respektive yrkeskategori.

 

Senast uppdaterad: 2021-11-09 13:46