Vad styr BT-utbildningen

BT-utbildningen är målstyrd och regleras av målbeskrivningar och föreskrifter från Socialstyrelsen.

Målbeskrivningen och de intyg som används under bastjänstgöringen återfinns i nedan dokument från Socialstyrelsen.