Vad styr BT-utbildningen

BT-utbildningen är målstyrd och regleras av målbeskrivningar och föreskrifter från Socialstyrelsen. Det finns även regiongemensamma styrande dokument.