Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fyrbodal

På den här sidan hittar du information som specifikt gäller för AT-läkare som gör primärvårdsplacering inom AT-tjänstgöring i NU-sjukvården (Norra Älvsborgs Länssjukhus och Uddevalla sjukhus).

I Fyrbodals upptagningsområde finns idag cirka 30 godkända vårdenheter med utbildningsuppdrag. I samband med ansökan och intervju till AT finns möjlighet att önska inom vilket område man vill ha sin vårdcentralsplacering: Norra Bohuslän, Dalsland, Uddevallatrakten respektive Göta Älvdalen (Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet).

Bra att tänka på inför placeringen

 • Vårdcentralen bör i god tid sända information om arbetsplatsen till AT-läkaren. Berätta vem som blir hens handledare om det är bestämt.
 • AT-läkaren bör själv ta kontakt med vårdcentralen minst 3 månader i förväg för att stämma av schemaönskemål, eventuell ledighet samt datum för utbildningsdagar.
 • AT-läkaren ska beredas möjlighet att delta i arbetsledning och ges inblick i administrativa rutiner, såsom verksamhetsplanering och uppföljning samt formerna för medbestämmande.
 • AT-läkaren ska uppmuntras att medverka i kompetensutveckling på arbetsplatsen.
 • Det ska alltid finnas en specialist i tjänst och minst en legitimerad läkare på plats, när AT-läkaren är på vårdcentralen. Det ska alltid finnas möjlighet för AT-läkaren att rådfråga en mer erfaren kollega.

Schema

 • Schemat bör förankras med respektive AT-läkare vid start av placering i primärvården och justeras efter hand utifrån varje enskild AT-läkares tidigare erfarenheter.
 • Rekommenderat är att egna återbesökstider finns för AT-läkaren att boka.
 • Säkerställ att det finns en variation av akuta och bokade patienter i AT-läkarens schema.
 • Den patientadministrativa tiden (utöver telefontider och recept) vid heltid bör vara minst 5 timmar per vecka med individuell anpassning. Många AT-läkare uppskattar ett längre administrativt block efter handledningstimmen, så att man kan handlägga patientfallen som diskuterats under handledningen.
 • AT-läkarna bör endast förnya recept på narkotikaklassade preparat hos patienter de träffat i tjänsten och är behandlingsansvariga för.
 • AT-läkaren skall ges möjlighet att delta i AT-Forum samt AT-resa vid ett tillfälle under sin AT. Om detta infaller under primärvårdsplaceringen ska ledighet beviljas.

Första veckan

Första dagarna introduceras AT-läkaren på vårdcentralen och går tillsammans med handledaren igenom schema, utbildningsplan och målsättningar. AT-läkaren får också all nödvändig information och utbildning på journalsystem, rutiner, lokala PM, akutrum etc.

AT-läkaren börjar omedelbart auskultera, alltså gå tillsammans med erfarna kollegor. Hur detta organiseras är olika för respektive vårdcentral. Den avsatta tiden för de första patientbesöken är lång, vanligen en timma. Därefter visar det sig hur mycket tid som behövs och vilket handläggningstempo som passar.

Med kompetensutvecklingstid (KUT) avses schemalagd tid för självstudier under primärvårdsplaceringen. Tidigare kallades denna tid för AT-tid.

Rekommendation:

 • AT-läkaren ska ha 4 timmar i veckan vid heltidstjänstgöring avsatt för kompetensutveckling.
 • Kompetensutvecklingstiden ska ligga utöver schemalagd administration.
 • Kompetensutvecklingstiden ska tas ut under arbetstid på vårdcentralen vid alla tillfällen, undantaget inläsning inför AT-tenta, se nedan.
 • Max 6 tillfällen (heltid) kan samlas för sammanhängande inläsningsperiod inför AT-tenta, totalt 3 heldagar. Dessa samlade dagar kan efter överenskommelse med vårdcentralschefen eller handledare tas ut på annan plats än vårdcentralen. Själva tentamensdagen är AT-läkaren beviljad betald ledighet för studier utöver "intjänad tid".
 • Utbildning (t ex AT-dag eller annan utbildningsaktivitet) ersätter kompetensutvecklingstiden den aktuella veckan.
 • Kompetensutvecklingstiden kan även användas till extern auskultation som ligger utanför primärvårdspanoramat. Max 2 tillfällen av kompetensutvecklingstiden kan sparas (1 heldags auskultation).

Följande teman bör AT-läkaren sätta sig in i under kompetensutvecklingstiden

 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och vårdintyg.
 • Körkortsbestämmelser (intyg för olika typer av körkort, anmälan om återkallande, medicinska krav för tyngre behörigheter etc.).
 • Vapenlagstiftningen och läkarens ansvar.
 • Barn som far illa (orosanmälan, Socialtjänstlagen).
 • STRAMA och egna vårdcentralens antibiotikaförskrivning (se hemsidor på Västra Götalandsregionen och antibiotikasmart.se).
 • REK-listan.

Arbetstider

AT-läkarnas arbetstid är 40 timmar i veckan, dagtid.

Frånvaro

Som frånvaro räknas semester, vård av barn, egen sjukdom etc.

 • Upp till 25 dagars frånvaro (heltidstjänstgöring) medges förutsatt att AT-läkaren uppnår målen i målbeskrivningen.
 • Föräldraledighet och forskning förlänger automatiskt placeringen med lika mycket som är uttaget.

 

Vecka 1:

 • Presentation och rundvisning.
 • Introduktion journalsystem.
 • Genomgång av rutiner och schema.
 • Gå bredvid kollega under minst 1 dag.
 • Glesa patientbesök, samtliga 1 timme per patient.

 

Vecka 2:

 • Auskultation: En halvdag hos Lab.
 • Bokade patienter: 1 timme per patient.
 • Akuta patienter: 30 min.

 

Vecka 3-4:

 • Auskultation: En halvdag hos distriktssjuksköterska samt BVC.
 • Bokade patienter: 45 min/patient.
 • Akuta patienter: 30 min.

 

Månad 2 (vecka 5-8):

 • Auskultation: En halvdag hos astma- samt diabetessjuksköterska.
 • Bokade patienter: 45 min/patient.
 • Akuta patienter: 30 min.

 

Månad 3:

 • Bokade patienter: 45 min/patient varvas med 30 min/patient (övervägande 45 min/patient).
 • Akuta patienter: 20 min/patient varvas med 30 min/patient (övervägande 30 min/patient).

 

Månad 4:

 • Bokade patienter: 45 min/patient varvas med 30 min/patient (övervägande 30 min/patient).
 • Akuta patienter: 20 min/patient varvas med 30 min/patient (övervägande 20 min/patient).

 

Månad 5-6:

 • Bokade patienter: 30 min.
 • Akuta patienter: 20 min.
 

Auskultation på vårdcentral

Det är av värde att AT-läkaren får se hur andra professioner på vårdcentralen arbetar samt får ta del av de arbetsuppgifter allmänläkaren kan ha utöver patientarbetet på vårdcentral.

Följande inrättningar och personalgrupper bör AT-läkaren vara med på under minst två timmar:

 • BVC
 • MVC och ungdomsmottagning
 • Hemsjukvården – delta gärna i läkarronden
 • Sjukhem (motsvarande) – delta gärna i läkarronden
 • Diabetessköterska
 • Astmasköterska
 • Hjärt-kärlsköterska
 • Beredskapsjour (om det finns organiserat på vårdcentralen)

 

AT-läkaren ska delta i den utbildning som studierektor anordnar:

 • AT-dagar en gång per månad
 • Fokusdagar (2-dagars internat)

AT-läkaren ska ges möjlighet att delta i AT-stämman och/eller AT-forum någon gång under sin AT.

Utbildningstillfällen 2023

Inför eAT-provet görs en speciell medsittning och bedömning görs då av annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall.

Inför eAT-provet kan AT-läkaren samla ihop maximalt sex halvdagar till en sammanhängande studieperiod, alltså tre heldagar.

Mer information och anmälan till eAT-provet (Karolinska Institutet)

Avslutningssamtal

När du är klar med din AT vill vi gärna träffa dig för ett avslutande samtal. Vi försöker i största mån samordna detta med sjukhuschefen så att du kan få påskrift i din AT-bok, vilket tidigast kan ske dagen efter avslutad tjänstgöring.

Boka tid för avslutningssamtal

Utvärderingsenkät

Inför avslutningssamtalet får du gärna fylla i enkäten om hur du upplevt din vårdcentralsplacering.

Påskrift i AT-boken

Påskrift betyder godkänd placering. Det är handledare och verksamhetschef som fattar beslut om AT-läkaren uppfyller målbeskrivningen och närvarokravet. Verksamhetschefen skriver under i AT-boken. Om verksamhetschef INTE är legitimerad läkare ska hen delegera uppgiften till en legitimerad läkare. I AT-boken anges då: ”På delegation av verksamhetschef, xxx xxxxx legitimerad läkare”

Obs! Tänk på datumen. Slutdatum är söndag (inte fredag) i sista veckan.

Fortsätta med ST i Allmänmedicin

Läs mer om specialiseringsutbildningen i Allmänmedicin

Kontakt

Anders Schönbeck

AT-studierektor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-12-29 15:11