Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmänt om APL, LIA, VFU

Det finns olika former av klinisk utbildning: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på gymnasienivå, lärande i arbete (LIA) inom ramen för yrkeshögskolan och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på universitets- och högskolenivå.

APL gäller elever i vård- och omsorgsutbildningar inom vuxenutbildningen samt för vård- och omsorgsprogrammet och lärlingsutbildning på gymnasienivå. I första hand erbjuder vi APL-platser till de utbildningar som är anslutna till Vård-och omsorgscollege (VOC). Vård-och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på både lokal och regional nivå och utgår från åtta kvalitetskriterier.
 

LIA avser studerande som läser en yrkeshögskoleutbildning vilken är en eftergymnasial utbildning. Den sker i nära samarbete med arbetslivet och kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Vi samarbetar främst kring utbildning till medicinsk sekreterare och specialistundersköterska.

VFU gäller studerande inom akademiska vårdutbildningar på grund- och avancerad nivå. Med VFU avses handledd utbildning inom hälso- och sjukvård i direkt eller indirekt kontakt med patient. Inom primärvården erbjuder vi VFU för dig som studerar till sjuksköterska, barnmorska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, specialistubildad sjuksköterska (exempelvis barn och distrikt), läkare med flera.

VFU för studerande på läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet

All förfrågan om klinisk utbildningsplats ska gå via utbildningens APL, LIA, VFU-ansvarig som kontaktar primärvårdens studierektorer vilka har övergripande samordningsansvar. Målet är att erbjuda så många studerande som möjligt en klinisk utbildningsplats men utbudet är begränsat och därför finns en prioriteringsordning vid förfrågan. Inom Primärvården Västra Götalandsregionen gäller följande:
 
  • Studenter som studerar vid lärosäten som omfattas av samverkansavtal mellan regionen och lärosäten i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning prioriteras och bereds alltid plats i första hand. Samma prioritering gäller för övriga studerande inom ramen för Vård- och omsorgscollege.
  • Studerande från utbildningsanordnare och lärosäten utanför Västra Götalandsregionen vilka är folkbokförda i regionen kan beredas plats om utrymme finns.
Senast uppdaterad: 2021-07-05 09:40