Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Handledning under bastjänstgöring

Under bastjänstgöringen ska fokus ligga på kliniskt patientnära arbete under handledning. På den här sidan beskrivs huvudhandledarens och handledarens roller. BT-läkaren ansvarar för att dokumentera handledningen.

Handledarutbildning

Handledarutbildning för BT-handledare, inspelning från VGR:s Handledardag hösten 2021

Huvudhandledarens roll

Huvudhandledaren ska:

 • I första hand vara specialistläkare, genomgått adekvat handledarutbildning och därtill ha minst två års dokumenterad erfarenhet av läkartjänst i relevant verksamhet.
 • Under den placering BT-läkaren är på den egna kliniken stödja samt kontinuerligt bedöma sin BT-läkare, med på förhand kända och av VGR rekommenderade metoder, var god se separat dokument om progressionsbedömning.
 • Vid uppkomna problem med BT-läkarens progression eller närvaro skyndsamt rapportera detta till studierektor respektive BT-chef.
 • Intyga BT-läkarens kompetens genom utfärdande av intyg om delmål i bastjänstgöringen samt intyg om uppnådd baskompetens.
 • Ha månatlig handledning med BT-läkaren under övriga placeringar, dvs utanför primärvård, för att erbjuda stöd och möjlighet att i tid upptäcka svårigheter att nå målen och i sådant fall justera det individuella studieprogrammet i samråd med BT-studierektor och lokala handledare.
 • Delta i BT-kollegium tillsammans med studierektor månad 3 samt 9 under BT-tjänstgöringen.
 • Delta i handledaravstämning med syfte att tillsammans med övriga handledare bedöma BT-läkarens progression och kompetens utifrån målbeskrivning för BT. Sådan avstämning sker vid överlämning mellan kliniska placeringar.

Handledarens roll

Handledaren ska:

 • Vara specialistläkare eller handledarkompetent ST-läkare, genomgått adekvat handledarutbildning och därtill ha minst två års dokumenterad erfarenhet av läkartjänst i relevant verksamhet.
 • Arbeta på samma enhet som sin BT-läkare och med tillräcklig närvaro för att följa och bedöma BT-läkarens utveckling.
 • Stödja samt kontinuerligt bedöma sin BT-läkare, med på förhand kända och av VGR rekommenderade metoder, var god se separat dokument om progressionsbedömning.
 • Ansvara för inhämtning av kollegors bedömning avseende BT-läkarens progression.
 • Ha handledning med BT-läkaren varje vecka under primärvårdsplaceringen för att erbjuda stöd och möjlighet att i tid upptäcka svårigheter att nå målen.
 • Vid uppkomna problem med BT-läkarens progression eller närvaro skyndsamt rapportera detta till huvudhandledare.
 • Deltaga i handledaravstämning för att tillsammans med huvudhandledare bedöma BT-läkarens progression och kompetens utifrån målbeskrivning för BT. Sådan avstämning sker vid överlämning mellan kliniska placeringar.
 • Intyga BT-läkarens kompetens genom utfärdande av intyg om delmål i bastjänstgöringen.

BT-läkarens ansvar

Det åligger BT-läkaren att dokumentera handledningstillfällen skriftligt, samt att samla intyg och utvärderingsdokument.

Senast uppdaterad: 2023-08-23 11:00