Vanliga frågor

När publiceras kommande kurstillfällen?

Vårens kurstillfällen publiceras i oktober, ordinarie ansökningsperiod är oktober-november.

Höstens kurstillfällen publiceras i april, ordinarie ansökningsperiod är april-maj.

Jag har sökt en kurs, när får jag besked om jag har blivit antagen?

Du hittar information om antagningsbesked i menyn till vänster under "Kursansökan".

Varför har jag inte fått någon plats på kursen som jag har sökt?

Vi har många sökande till våra kurser, särskilt till de obligatoriska kurserna. Vi prioriterar ST-läkare som arbetar i Västra Götalandsregionen, har kort tid kvar på sin ST-utbildning samt har sökt kursen tidigare och inte kommit in.

Vad gäller vid avbokning?

Kursdeltagare kan avboka sig utan avgift fram till två månader innan kursstart. Vid avbokning efter sista avbokningsdag måste kursen betalas i sin helhet. Detta gäller även vid sjukfrånvaro (egen eller annans) exempelvis vård av barn. Kursdeltagaren kan välja att själv ordna med en ersättare från samma studierektorsområde.

Jag har tappat bort mitt kursintyg, vad gör jag?

Kursintyget är en värdehandling som ska bifogas när du ska skicka in din specialistansökan till Socialstyrelsen. Om du har tappat bort ett intyg, mejla vår funktionsbrevlåda regionhalsan.allmanlakarkurser@vgregion.se. Ange kursnummer, kursdatum, år, ditt personnummer samt den adress som du vill ha intyget skickat till.

Hur gör jag för att logga in i Lärportalen?

Följ instruktionerna på den här sidan: 
Logga in i Lärportalen - VGR Akademin (vgregion.se)

Jag är inne i Lärportalen, men kursen jag ska delta i ligger inte under "Mitt lärande".

Mejla vår funktionsbrevlåda regionhalsan.allmanlakarkurser@vgregion.se.

Kursbokningsguide:

Kursbokningsguide ST regiongemensam - Primärvårdens utbildningsenhet (vgregion.se)