Handledarutbildning

På den här sidan hittar du information om handledarutbildningar som anordnas inom Västra Götalandsregionen. Här finns även blanketten för ansökan om ersättning för kompetenshöjande utbildning.

Handledarutbildningen syftar till att ge fördjupade pedagogiska kunskaper och ge förutsättningar till att utvecklas i rollen som handledare. Handledaren har en central roll i den studerandes kliniska utbildning genom att skapa förutsättningar för lärandet och utgöra en förebild för professionell identitet.

Primärvården har som strävansmål att alla som handleder har gått en handledarutbildning.

Gymnasie- och yrkeshögskola

För dig som skall handleda studerande inom Gymnasie- och yrkeshögskolans vårdutbildningar planeras handledarutbildningen terminsvis och anordnas av respektive utbildningsanordnare. Kontakta din lokala studierektor eller huvudhandledare för mer information. Se länk till kontaktuppgifter i vänstermenyn.

Handledarutbildningar Skaraborg 2024 (vo-college.se)


Skolverkets handledarutbildning