Att söka ST-tjänst

Vill du bli specialist i allmänmedicin? Här kan du läsa om vad som krävs för att söka specialiseringstjänstgöring. Vi har också listat de olika stegen i ansökningsförfarandet. Har du en utländsk utbildning kan du behöva inleda din specialiseringstjänstgöring med BT, längst ner på sidan finns mer information.

För att söka ST-tjänst i allmänmedicin behöver du ha svensk läkarlegitimation samt vara anställd på en vårdcentral. Du kontaktar själv den vårdcentral du vill söka anställning på. Vi rekommenderar att du har arbetat en tid på vårdcentralen innan du påbörjar din ST, så att du vet att du trivs och vill ta på dig det långsiktiga åtagandet som en ST i allmänmedicin är.

Ansökningsförfarande

  1. ST-intressenten har svensk läkarlegitimation och anställning på en vårdcentral samt uppfyller språkkraven. För läkare som är utbildade i ett annat land än Sverige, som inte har gjort AT och som påbörjar sin ST-tjänst efter den 1 juli 2021 är bastjänstgöring obligatorisk. Länk till mer information om bastjänstgöring finns längst ner på denna sida.
  2. Verksamhetschefen på vårdcentralen kontaktar vårdcentralens studierektor och meddelar att man har en ST-intressent samt skickar in efterfrågade blanketter.
  3. Vårdcentralschefen ansvarar för att anställningsbevis, CV, personligt brev och kopia på svensk läkarlegitimation för den aktuella läkaren skickas till studierektor.
  4. Studierektor bedömer om förutsättningar finns för vårdcentralen att anställa en ST-läkare. 
  5. För närvarande har vi i de flesta områden i regionen fler sökande än ST-tjänster. ST-intressenten sätts efter studierektors godkännande då upp på en väntelista för att skrivas in som ST-läkare.
  6. ST-intressenten blir när det finns plats kallad för inskrivning med studierektor. Vid samma tillfälle skrivs ett ST-kontrakt med Primärvårdens utbildningsenhet. Observera att det är först när detta är gjort som läkaren räknas som ST-läkare. 
  7. ST-läkaren kan nu ta del av de aktiviteter som anordnas inom ST-utbildningen, till exempel ST-dagar och kurser.

Det är utbildningsenheten som godkänner att vårdcentralen har förutsättningarna för att erbjuda en ST-tjänst med god utbildningskvalitet. Eftersom en vårdcentral måste uppfylla vissa krav för att få ha ST-läkare kan de inte ge löfte om ST-tjänst på egen hand.

Utbildningsenheten är densamma för såväl offentliga som privata vårdcentraler.

Varmt välkommen att höra av dig till studierektorerna i ditt område om du har frågor!

Kontaktuppgifter utbildningsenheter

Utländsk utbildning

Har du utländsk utbildning och har fått din svenska läkarlegitimation efter 1 juli 2021 behöver du inleda din ST-utbildning med bastjänstgöring.

PLUS är ett introduktionsprogram för utlandsutbildade medarbetare och ingår som en del i bastjänstgöringen.

Mer om bastjänstgöring i VGR (VGR Akademin)

Utbildningsprogram för utlandsutbildade BT-läkare (VGR Akademin)

PLUS-programmet (VGR Akademin)