Kontakt

Carl Anton Waltersson

Regional studierektor PTP-psykologer

Telefonnummer

Studierektor för PTP på vårdcentral

Carl Anton Waltersson är studierektor för PTP-psykologer i samtliga geografiska områden inom Västra Götalandsregionens primärvård, han är framförallt tillgänglig som studierektor på torsdagar och fredagar.

Studierektors roll

  • Att fungera som stöd för PTP-psykologer, PTP-handledare och verksamhetschefer inför och under PTP-tjänstgöringen.
  • Att säkerställa PTP-tjänsternas kvalitet, med avseende på utbildningsuppdraget för psykologer.
  • Hantering av särskild ersättning PTP enligt Krav- och kvalitetsboken.
  • Att erbjuda verksamhetsnära seminarier för PTP-psykologer på vårdcentral, som ett komplement till det regionala PTP-programmet.
  • Att bidra till VGR:s PTP-program, till exempel utbildningsdagar med tema vårdcentral.
  • Att samverka med regionala studierektorer och kompetensrådet för psykologer i VGR, samt delta i VGR:s studierektorsnätverk.
  • Att, tillsammans med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet, bidra till att hantera fördelning av kandidater för verksamhetsförlagd utbildning för psykologstudenter (VFU) på vårdcentral.