Fyrbodal

Besöks- och postadress
Primärvårdens utbildningsenhet Fyrbodal
Vänersparken 15A
462 35 Vänersborg

rh.pue.fyrbodal@vgregion.se 

Lena Hansson

Studierektor ST

Telefonnummer

Lena Thorin Westerberg

Studierektor ST

Telefonnummer

Patrick Nilsson

Studierektor ST

Telefonnummer

Berit Nilsson

Utbildningskoordinator

Telefonnummer

Johanna Johnsson

Utbildningskoordinator

Telefonnummer