Göteborg

Besöks- och postadress
Primärvårdens utbildningsenhet Göteborg
Kungsgatan 12, våning 6
411 19 Göteborg

rh.primarvardens.utbildningsenhet.gbg@vgregion.se

Cecilia Munoz

Studierektor ST

Telefonnummer

Dimitrios Kellis

Studierektor ST

Telefonnummer

Mobil: 072-204 98 07

Erik Åberg

Studierektor ST

Telefonnummer

Mobil: 076-724 24 47

Francisco Hernandez

Studierektor ST

Telefonnummer

Helén Christensson

Studierektor ST

Telefonnummer

Shima Falcon Abrante

Studierektor ST

Telefonnummer

Mobil: 072-204 83 79

Camilla Holm

Utbildningskoordinator

Telefonnummer

Josefine Erlandsson

Utbildningskoordinator

Telefonnummer

Mobil: 076-127 90 40