Södra Älvsborg

Besöks- och postadress
Primärvårdens utbildningsenhet Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Christina Vestlund

Studierektor ST

Telefonnummer

Elisabeth Drotz

Studierektor ST

Telefonnummer

Mobil: 072-208 89 41

Luisa Ocampo Molano

Studierektor ST

Telefonnummer

Annika Carlgren

Utbildningskoordinator

Telefonnummer