Södra Bohuslän

Besöks- och postadress
Primärvårdens utbildningsenhet Södra Bohuslän
Fredåsgatan 13
431 67 Mölndal

Anna Lundborg Ander

Studierektor ST

Telefonnummer

Henrik Nyström

Studierektor ST

Telefonnummer

Karin Hed

Studierektor ST

Telefonnummer

Elisabeth Karlsson

Utbildningskoordinator

Telefonnummer