Mobil närvård

Närsjukvårdsteamet på väg hem till patient
Fotograf: Johan Främst / SkaS

Mobil närvård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på vårdcentralen eller på sjukhus. Vården blir mer tillgänglig, individanpassad, trygg och mer ändamålsenlig, det vill säga vårdens kvalitet ökar. Digitala vårdmöten och observation i hemmet blir en självklar del av vården.

Breddinförandet av mobil närvård, det vill säga VGR:s satsning på mobila hemsjukvårdsläkare på vårdcentralerna och närsjukvårdsteam på sjukhusen, startade 2015 och övergick helt i ordinarie verksamhet 2019. Projektet är ett av de största och bredaste i landet och har varit framgångsrikt.

På Drottning Silvias barnsjukhus har ett projekt med avancerad barnsjukvård i hemmet, med personal utgående från barnsjukhuset, pågått sedan 2020. Succesivt har uppdraget utvidgats och innebär idag ett erbjudande om avancerad vård i hemmet för barn och ungdomar på barnsjukhusets alla kliniker, i de vårdsituationer det bedöms som en lämplig och patientsäker vårdform.

Mobil närvård ingår i området Nära vård

Arbeta med mobil närvård

Anna och Christina arbetar i det mobila närsjukvårdsteamet vid Skaraborgs sjukhus, Lidköping. I denna film berättar de om sitt gemensamma arbete i teamet och med patienterna.

Ann-Katrin Schutz

Strateg

Telefonnummer