Filmer och inspelningar

En patient på en brist sträcker på ena benet för att rehabiliteringsträna.

Samlingssida för filmer om Millennium

Här finns filmer och inspelningar som visar hur Millennium fungerar och vilka nya arbetssätt som införandet innebär - både övergripande beskrivningar och konkreta exempel från det dagliga arbetet inom olika delar av vården.

Personalrum i vårdmiljö.

Material för chefer och ledare

På webbsidan finns informationsmaterial om den nya vårdinformationsmiljön i Västra Götaland. Materialet kan användas i dialogen med medarbetare om vad införandet av Millennium innebär för verksamheten.

En ung kille och en ung tjej sitter och pratar utomhus.

Omställningen av hälso- och sjukvården

Här finns bland annat filmer ur serien "En sammanhållen hälso- och sjukvård". Filmerna belyser olika aspekter av förändringsarbetet inom hälso- och sjukvården genom berättelser från patienter, brukare och närstående.