Vårdpodden

Fokus i Vårdpodden är frågor med koppling till satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland, men även annan digitalisering inom hälso- och sjukvården. Här listas aktuella avsnitt, med kort beskrivning av ämne och medverkande.

Snabb digital utveckling att vänta för vården
Ett måste – men också en möjlighet. Vårdpodden tar i det nya avsnittet greppet om ämnet digitalisering i hälso- och sjukvården: vad det innebär i praktiken, varför det är nödvändigt och vilka fördelar det kan ge för både patienter, medarbetare och verksamheten i stort – om man gör rätt satsningar på ett bra sätt. Medverkande: Susanne Gustavsson och Annie Axelsson från Skaraborgs sjukhus, båda med stor erfarenhet av frågorna på olika sätt. April 2024

Ökad patientsäkerhet med snabbt tillgänglig information
Just nu pågår ett skifte av arbetssätt vad gäller journaldokumentation. Med start förra året, och med alltfler verksamheter igång under 2024, så införs taligenkänning i VGR för att underlätta dokumentation i realtid. Vårdpodden belyser denna gång ämnet med särskilt fokus på läkarprofessionen. Medverkande: Ali Khatami, överläkare och verksamhetschef för området urologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Tor Moberg, ST-läkare på barn- och ungdomskliniken i NU-sjukvården. Februari 2024

Nöjda patienter och bättre koll med egenmonitorering
Patienter som själva kollar viktiga värden hemma och skickar in digitalt till vården – det är mycket kort vad egenmonitorering handlar om. Kajsa Quitz, Närhälsan, och Karolina Ericson, Sahlgrenska universitetssjukhuset, berättar om sina erfarenheter och vad de har för råd till dem som står inför att börja med egenmonitorering i just sin verksamhet. Vårdpodden berättar också om den utveckling av egenmonitorering som är på gång i VGR. December 2023

Skräddarsydd utbildning för över 50 000 medarbetare
Bland det sista som görs innan Millennium införs som nytt vårdinformationssystem är utbildning av alla användare. Vårdpodden beskriver hur utbildningen om systemet är upplagd och vad som ingår för olika personer utifrån yrke och roll. Medverkande: Cecilia Träff, projektledare för utbildning inom program Millennium, och Anna-Karin Olin, utbildningsansvarig i Närhälsans implementeringsprojekt. Oktober 2023

Koll på Millennium - så funkar det nya vårdinformationssystemet
Med drygt ett år kvar till det första införandet av Millennium så sammanfattar Vårdpodden vad det är som väntar med det nya vårdinformationssystemet i Västra Götaland - för medarbetare och patienter. På 13 minuter blir det korta delar av flera tidigare avsnitt som bland annat tar upp förbättrad tillgång till information, realtidsdokumentation som arbetssätt, inbyggda beslutsstöd och vikten av goda förberedelser på hemmaplan. Augusti 2023

Millennium: intensivt år inför första driftstarten
Efter flera års planering och förberedelser närmar sig det första införandet av vårdinformationssystemet Millennium. Vårdpodden handlar om vad som väntar för att få allt på plats inför driftstarten i södra området november 2024. Medverkande: Johnie Berntsson, projektledare för programområde implementering inom program Millennium, och Filip Bergdahl, projektledare för det lokala införandet i Regionhälsan i VGR. Juni 2023

Appar och annat digitalt - del av framtiden för en god vård
En huvudvärkskalender, stöd för egenvård och andra funktioner som ska hjälpa personer med migrän – det innehåller VGR:s Migränappen. Appen är ett exempel på hur digitala lösningar kan vara till gagn för patienter och för att få resurserna i vården att räcka till. Medverkande: Sofia Juhlin Swärd, produktägare, och Mikael Edsbagge, ställföreträdande verksamhetschef vid neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. April 2023

Snabbare dokumentation när tal blir till text. Inom några år kommer taligenkänning att vara ett vanligt arbetssätt i vården, inte minst för att underlätta realtidsdokumentation i Millennium. Medverkande: Jonas Blank, verksamhetschef NU-sjukvården och Ulrika Roos, huvudprojektledare för införandet av taligenkänning i VGR. Februari 2023

Program Millennium - lång resa mot angeläget mål. Från upphandling till införande av ett nytt vårdinformationssystem i hela länet är programmet Millennium (tidigare FVM) en resa på närmare tio år. Gäster i Vårdpodden är två personer som varit med sedan starten: Annika Mortensen, nu programchef och Erik Fernholm, nu medicinskt ansvarig. December 2022

Avsnitt till och med oktober 2022 beskrivs med begrepp som program FVM och framtidens vårdinformationsmiljö. Den 1 november 2022 bytte program FVM namn till program Millennium.

Nära vård för invånarna med digitala tjänster - om digitala invånartjänster inom Cerner Virtual som ingår i tidplanen för framtidens vårdinformationsmiljö. Medverkande: Erica Sandberg, digitaliseringsstrateg och programägare för de nya tjänsterna. Oktober 2022

Millennium i praktiken: "Mycket som blir bättre" - om egna erfarenheter av Millennium som vårdinformationssystem genom arbete i andra länder. Medverkande: Susanne Odelskog, akutsjuksköterska, och Boubou Hallberg, sjukhusdirektör - båda från Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS. Augusti 2022

Samverkan på nytt sätt för barn och ungas hälsa - om likvärdiga hälsokontroller oavsett var man bor eller vilken skola man går i. Medverkande: Anna Lindelöf, processledare för option 2 (elevhälsa) inom programmet FVM, och Lars Gelander, barnhälsovårdsöverläkare i Regionhälsan. Maj 2022

Läge för förändring med sikte på Millennium - om de omfattande lokala förberedelserna i förvaltningar som ska införa Millennium. Medverkande: Erik Kullingsjö, implementeringsansvarig och projektledare i Habilitering & Hälsa och Karin Looström Muth, implementeringsansvarig på Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS. Mars 2022

Inbyggda riktlinjer vägleder i arbetet -  om kopplingen till riktlinjer och andra kunskapsstöd i designen av Millennium. Medverkande: Matilda Waltilla och Liselotte Bergqvist som lett designarbetet inom delområdena medicinsk dokumentation och mödravård och obstetrik. Februari 2022

Bättre vård med hjälp av strukturerad information - om vad informatik kan göra för skillnad i hälso- och sjukvården. Medverkande: Sara Almvide, chef för enheten informatik och standardisering på Koncernkontoret i VGR och Viktor Een, informatiker på samma enhet. Januari 2022

Vårdpodden - alla avsnitt

Vårdpodden startade våren 2019. Här finns alla avsnitt: Vårdpodden på Podbean