Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdpodden

Fokus i Vårdpodden är frågor med koppling till satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland, men även annan digitalisering inom hälso- och sjukvården. Här listas aktuella avsnitt, med kort beskrivning av ämne och medverkande.

Koll på Millennium - så funkar det nya vårdinformationssystemet

Med drygt ett år kvar till det första införandet av Millennium så sammanfattar Vårdpodden vad det är som väntar med det nya vårdinformationssystemet i Västra Götaland - för medarbetare och patienter. På 13 minuter blir det korta delar av flera tidigare avsnitt som bland annat tar upp förbättrad tillgång till information, realtidsdokumentation som arbetssätt, inbyggda beslutsstöd och vikten av goda förberedelser på hemmaplan. Augusti 2023

Millennium: intensivt år inför första driftstarten
Efter flera års planering och förberedelser närmar sig det första införandet av vårdinformationssystemet Millennium. Vårdpodden handlar om vad som väntar för att få allt på plats inför driftstarten i södra området november 2024. Medverkande: Johnie Berntsson, projektledare för programområde implementering inom program Millennium, och Filip Bergdahl, projektledare för det lokala införandet i Regionhälsan i VGR. Juni 2023

Appar och annat digitalt - del av framtiden för en god vård
En huvudvärkskalender, stöd för egenvård och andra funktioner som ska hjälpa personer med migrän – det innehåller VGR:s Migränappen. Appen är ett exempel på hur digitala lösningar kan vara till gagn för patienter och för att få resurserna i vården att räcka till. Medverkande: Sofia Juhlin Swärd, produktägare, och Mikael Edsbagge, ställföreträdande verksamhetschef vid neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. April 2023

Snabbare dokumentation när tal blir till text. Inom några år kommer taligenkänning att vara ett vanligt arbetssätt i vården, inte minst för att underlätta realtidsdokumentation i Millennium. Medverkande: Jonas Blank, verksamhetschef NU-sjukvården och Ulrika Roos, huvudprojektledare för införandet av taligenkänning i VGR. Februari 2023

Program Millennium - lång resa mot angeläget mål. Från upphandling till införande av ett nytt vårdinformationssystem i hela länet är programmet Millennium (tidigare FVM) en resa på närmare tio år. Gäster i Vårdpodden är två personer som varit med sedan starten: Annika Mortensen, nu programchef och Erik Fernholm, nu medicinskt ansvarig. December 2022

Avsnitt till och med oktober 2022 beskrivs med begrepp som program FVM och framtidens vårdinformationsmiljö. Den 1 november 2022 bytte programmet FVM namn till program Millennium.

Nära vård för invånarna med digitala tjänster - om digitala invånartjänster inom Cerner Virtual som ingår i tidplanen för framtidens vårdinformationsmiljö. Medverkande: Erica Sandberg, digitaliseringsstrateg och programägare för de nya tjänsterna. Oktober 2022

Millennium i praktiken: "Mycket som blir bättre" - om egna erfarenheter av Millennium som vårdinformationssystem genom arbete i andra länder. Medverkande: Susanne Odelskog, akutsjuksköterska, och Boubou Hallberg, sjukhusdirektör - båda från Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS. Augusti 2022

Samverkan på nytt sätt för barn och ungas hälsa - om likvärdiga hälsokontroller oavsett var man bor eller vilken skola man går i. Medverkande: Anna Lindelöf, processledare för option 2 (elevhälsa) inom programmet FVM, och Lars Gelander, barnhälsovårdsöverläkare i Regionhälsan. Maj 2022

Läge för förändring med sikte på Millennium - om de omfattande lokala förberedelserna i förvaltningar som ska införa Millennium. Medverkande: Erik Kullingsjö, implementeringsansvarig och projektledare i Habilitering & Hälsa och Karin Looström Muth, implementeringsansvarig på Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS. Mars 2022

Inbyggda riktlinjer vägleder i arbetet -  om kopplingen till riktlinjer och andra kunskapsstöd i designen av Millennium. Medverkande: Matilda Waltilla och Liselotte Bergqvist som lett designarbetet inom delområdena medicinsk dokumentation och mödravård och obstetrik. Februari 2022

Bättre vård med hjälp av strukturerad information - om vad informatik kan göra för skillnad i hälso- och sjukvården. Medverkande: Sara Almvide, chef för enheten informatik och standardisering på Koncernkontoret i VGR och Viktor Een, informatiker på samma enhet. Januari 2022

Millennium testas för att säkra kvaliteten - om testfasen som följer på designarbetet. Medverkande: Kerstin Lyngfelt, biträdande projektledare för projektet FVM Test, och Håkan Sörensson, testledare. December 2021

Standardisering ska ge en mer jämlik vård - om begrepp som standardisering, effekthemtagning och extern drift inom ramen för FVM. Medverkande: Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, och Helena Söderbäck, tillförordnad vd för VästKom. November 2021

Våga tänka nytt - redan nu - om yrkesrollen för medicinska sekreterare. Medverkande: Eva-Marie Lidemar och Nina Jonsson som leder designen av Millennium inom området patientadministration. Oktober 2021

Trots förseningar - visionen håller för FVM - aktuell lägesbild av programmet FVM med Ragnar Lindblad, programägare och Karin Looström Muth, implementeringsansvarig på Södra Älvsborgs sjukhus. September 2021

Patienter deltar i designen av Millennium - Cecilia Qwinth och Sara Afzelius är med i designarbetet i sina roller som patient och närstående. Augusti 2021

Dokumentation i realtid ger stöd i arbetet - Cecilia Lundin Arildsson och Erik Fernholm från programmet FVM beskriver nya sätt att dokumentera i Millennium, i nära anslutning till ett vårdmöte. Juni 2021

Stora möjligheter till ökad delaktighet - Boel Mörck, samordningsansvarig för programmet FVM, om vad den gemensamma vårdinformationsmiljön och digitala arbetssätt ska ge på sikt. Maj 2021

Uppehåll på grund av coronapandemin november 2020-april 2021.

Vårdpodden - alla avsnitt

Vårdpodden startade våren 2019. Här finns alla avsnitt: Vårdpodden på Podbean

Senast uppdaterad: 2023-08-14 16:05