Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

KomPis – Kommunikation genom pekprat i skolmiljö: En explorativ studie

Avhandlingsarbetet handlar om interventionen KomPis – Kommunikation genom Pekprat i skolmiljö, som innehåller en utbildning för all skolpersonal i kommunikativa strategier, såsom responsiv kommunikationsstil, modellering av AKK och miljömodifierande strategier.

KomPis är en intervention som är utvecklad på Dart. Interventionen handlar om kommunikation och AKK och är en utbildning riktad till personal inom pedagogisk verksamhet. KomPis är baserad på AKKtiv KomIgång som är en föräldrautbildning, men KomPis är alltså utformad för arbetslag.

Interventionen startar genom att en till två personal på skolan deltar i KomPis handledarutbildning om två heldagar, där de får tillgång till en materialbank innehållandes undervisningsmaterial för att hålla i KOMPIS studiecirkel för övrig personal, samt material för pekprat anpassat till skolmiljö. Pekprat innebär att personalen stödjer sitt talade språk och modellerar kommunikation genom att samtidigt peka på symboler på en samtalskarta. Studiecirkeln för all personal hålls av KomPis handledare och innefattar totalt 14 undervisningstimmar fördelade på sex tillfällen.

Sofia planerar att undersöka interventionen KomPis i 6-8 grundsärskolor i Göteborgsområdet under läsåret 2019/2020, genom videoobservationer och skattningsinstrumentet CSI-CY, vid tre mättillfällen under läsåret: innan interventionen (sept/okt), efter interventionen (feb) och slutet på läsåret (maj).

Videoobservationerna analyseras dels med programvaran Noldus Observer XT med ett för studien utformat kodningsschema med fokus på interaktion och kommunikationssätt, och dels med instrumentet RAACS - The Responsive Augmentative and Alternative Communication Style Scale.

Projektledare: Sofia Wallin, doktorand Specialpedagogiska instutitionen, Stockholms universitet

Huvudhandledare: Docent Jenny Wilder (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Professor Helena Hemmingsson (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.), Universitetssjukhusöverlogoped, Docent, Gunilla Thunberg (Sahlgrenska universitetssjukhuset, Dart).

Senast uppdaterad: 2021-09-15 11:06