Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vi är med!

Utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning och omfattande intellektuell funktionsnedsättning. Nyckelord: flerfunktionsnedsättning, vuxna, delaktighet, aktivitet, AKK

Finansiering

Arvsfonden

Samverkande parter

FUB (projektägare), Nka, Dart, Sveriges Arbetsterapeuter

Referensgrupp

Monika Gebart, Anna Pella, Ing-Marie Olofsdotter, Lotta Frécon , Attila Fabian och Marianne Hermansson – allihop har ett anhörigperspektiv.

Bakgrund

En person med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning har alltid nedsatt förmåga att kommunicera och interagera med sin omvärld, vilket i stor utsträckning påverkar deras möjligheter att själva kontrollera och göra val i vardagen. Personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning befinner sig vanligtvis på en tidig kommunikationsnivå, vilket minskar deras möjlighet till delaktighet.  

Syfte

Syftet med projektet är att vuxna personer med flerfunktionsnedsättning upplever mening och delaktighet i vardagen och får tillgång till livslångt lärande utifrån sina förutsättningar och kommunikationsbehov.

Målgrupp

Målgrupp för projektet är vuxna med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning och deras nätverk. Nätverken består av anhöriga, personal på LSS-boenden och dagliga verksamheter samt personliga assistenter. Deltagande kommuner är Eslöv, Lerum, Norrköping och Skellefteå.

Metod

Nätverken deltar i en dags utbildning om projektet, om kommunikation och kommunikationsutveckling samt alternativa sätt att kommunicera.

Nätverksmöten hålls såväl fysiskt som online under ledning av personer från projektgruppen. Fokus är kartläggning av resurser kring kommunikation och delaktighet, behov av insatser, målsättning och uppföljning kring de enskilda utvalda deltagare. Mellan mötena filmas aktiviteter och metoder med iPad.

Alla nätverk samlas online i ett så kallat BLN-möte, blandade lärande nätverk, en gång i månaden. Där diskuteras metoder och erfarenheter utifrån olika teman.

Resultat

Slutresultatet blir ett metodpaket och utbildningskoncept med åtkomst på internet.  Materialen är tänkta att användas av verksamheter där personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning befinner sig.

Framtid

Den slutliga webbresursen kommer att finnas på Nkas och på Darts webbplatser.

Länkar

https://www.facebook.com/Vi-%C3%A4r-med-1964356857012900/

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/nu-startar-vi-projektet-vi-ar-med

http://www.anhoriga.se/samverkansprojekt/vi-ar-med/

Projektledare

Pia Käcker, FUB: pia.kacker@fub.se, 072 7115208

Kontaktperson på Dart: Ingrid Mattsson Müller, ingrid.mattsson-muller@vgregion.se, 070 7850547

Senast uppdaterad: 2019-11-19 14:42