GCP, Repetitionkurs

Kursen vänder sig till hälso-och sjukvårdspersonal; läkare, ssk och annan personal som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar, som tidigare gått grundkurs i GCP och nu är i behov av repetition samt uppdatering av nu gällande regelverk.

Kursen är i första hand avsedd för personal inom VGR men är även öppen för deltagare från akademi och annan offentlig hälso-och sjukvård.
I mån av plats är deltagare utanför offentlig hälso-och sjukvård och akademi välkomna att delta.

Syftet med kurser är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

GCP Repetitionskurs 16 april 2024

Datum: Tisdagen 16 april, kl. 12:15-16:15 
 
Plats: Sahlgrenska/SU, Förmaket, Blå stråket 5, mellan målpunkt H och L (en trappa upp)


Anmälan  

VGR-anställda 
Gå vidare med bokningen genom att logga in i Lärportalen. 
Anmälan till GCP, Repetitionskurs
 

Externa deltagare
I mån av plats är deltagare från akademi eller andra regioner också välkomna. För att sätta upp dig på  anmälningslistan för externa fyll i dina uppgifter i anmälningsformuläret för det valda tillfället nedan. Du kommer därmed att hamna på väntelista och din plats bekräftas i mån av plats.
Anmälan externa deltagare till GCP Repetitionskurs 2024-04-16


 

Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Ansvar och roller
  • Helsingforsdeklarationen
  • ICH-GCP/ISO 14155:GCP
  • Regelverk vid klinisk prövning
  • Essentiella dokument
  • Informerat samtycke
  • Säkerhetsrapportering
  • Monitorering, audit och inspektion

Kostnad
Kursavgift: 1000 kr, exkl moms för deltagare från offentlig hälso- och sjukvård och akademi. 2000 kr, exkl moms för deltagare utanför offentlig hälso- och sjukvård och akademi. I kursavgiften ingår eftermiddagsfika.

Kontakt
För kursinnehåll kontakta Ann-Catrin Petersson Olmås, frågor om anmälan kontakta Flora Cassiano.

Ann-Catrin Petersson Olmås

Kvalitetssamordnare

Telefonnummer

Flora Cassiano

Adm koordinator

Telefonnummer