GCP, Grundkurs

Kursen vänder sig till hälso-och sjukvårdspersonal; läkare, sjuksköterskor och annan personal som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar.

Utbildningen är i första hand avsedd för personal inom VGR men är även öppen för deltagare från akademi och annan offentlig hälso-och sjukvård.I mån av plats är deltagare utanför offentlig hälso-och sjukvård och akademi välkomna att delta.

Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

GCP Grundkurs 17 september 2024

Datum: Tisdag den 17 september 2024, 09.00-16.30

Plats: Sahlgrenska/SU, Förmaket, Blå stråket 5, mellan målpunkt H och L (en trappa upp)

Föreläsare: Föreläsare: Ann-Catrin Petersson Olmås och Nicholas Drakenhammar, Gothia Forum 

Anmälan 

VGR-anställda
Gå vidare med bokningen genom att logga in i Lärportalen.
Anmälan till GCP Grundkurs Gothia Forum (vgregion.se)

Externa deltagare
I mån av plats är deltagare från akademi eller andra regioner också välkomna. För att sätta upp dig på anmälningslistan för externa fyll i dina uppgifter i anmälningsformuläret för det valda tillfället nedan. Du kommer därmed att hamna på väntelista och din plats bekräftas i mån av plats.
Anmälan externa deltagare GCP Grundkurs 2024-09-17


GCP Grundkurs 16 oktober 2024

Datum: Torsdag den 16 oktober 2024, 09.00-16.30

Plats: Skaraborgs sjukhus, Skövde, lokal Cassiopeja

Föreläsare: Ann-Catrin Petersson Olmås och Emma Larsson, Gothia Forum 

Anmälan 

VGR-anställda
Gå vidare med bokningen genom att logga in i Lärportalen.
Anmälan till GCP Grundkurs Gothia Forum (vgregion.se)

Externa deltagare
I mån av plats är deltagare från akademi eller andra regioner också välkomna. För att sätta upp dig på anmälningslistan för externa fyll i dina uppgifter i anmälningsformuläret för det valda tillfället nedan. Du kommer därmed att hamna på väntelista och din plats bekräftas i mån av plats.
Anmälan externa deltagare GCP Grundkurs 2024-10-16


GCP, Grundkurs 19 november 2024

Datum: Tisdag den 19 november 2024, 09.00-16.30

Plats: Sahlgrenska/SU, Förmaket, Blå stråket 5, mellan målpunkt H och L (en trappa upp)

Föreläsare: Ann-Catrin Petersson Olmås och Maria Matson Dzebo, Gothia Forum.

Anmälan 

VGR-anställda
Gå vidare med bokningen genom att logga in i Lärportalen.
Anmälan till GCP Grundkurs Gothia Forum (vgregion.se)

Externa deltagare
I mån av plats är deltagare från akademi eller andra regioner också välkomna. För att sätta upp dig på anmälningslistan för externa fyll i dina uppgifter i anmälningsformuläret för det valda tillfället nedan. Du kommer därmed att hamna på väntelista och din plats bekräftas i mån av plats.
Anmälan externa deltagare GCP Grundkurs 2024-11-19


Kursinnehåll:

  • Inledning
  • Ansvar och roller
  • Helsingforsdeklarationen
  • ICH-GCP/ISO 14155:GCP
  • Regelverk vid klinisk prövning
  • Essentiella dokument
  • Informerat samtycke
  • Säkerhetsrapportering
  • Monitorering, audit och inspektion

Kostnad
Kursavgift: 1850 kr, exkl moms för deltagare från offentlig hälso- och sjukvård och akademi. 3700 kr, exkl moms för deltagare utanför offentlig hälso- och sjukvård och akademi. I kursavgiften ingår förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch.

Kontakt
För kursinnehåll kontakta Ann-Catrin Petersson Olmås, frågor om anmälan kontakta Flora Cassiano.

Ann-Catrin Petersson Olmås

Kvalitetsledare

Telefonnummer

Flora Cassiano

Adm koordinator

Telefonnummer