Utbildning om klinisk forskning för verksamhetschefer

Kliniska Studier Sverige har tillsammans med Läkemedelsverket tagit fram utbildningen Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP).

Utbildningen riktar sig till dig som är verksamhetschef eller annan chef i hälso- och sjukvården i vars verksamhet klinisk forskning och utvecklingssamarbeten bedrivs.
Den ger en introduktion till vilka regelverk som finns att förhålla sig till för olika typer av klinisk forskning. Utbildningen ger också en översikt över vad du som verksamhetschef har ansvar för och därför bör ha kännedom om.

Denna kurs är under omarbetning pga förändringar i gällande regelverk och planeras kunna genomföras tidigast 2024.