Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmiljösatsningen - att arbeta proaktivt med ett organisatoriskt fokus

2017 påbörjade Västra Götalandsregionen en satsning för att få ned sjukskrivningstalen och för att genomföra ett förebyggande arbete med sjukskrivningarna. Man satsade då 15 miljoner kronor och har sedan dess avsatt motsvarande summa varje år. Ett arbete som fortsätter även 2021.

Hur man gått till väga för att arbeta i den här riktningen inom en omfattande verksamhet som Västra Götalandsregionen, har ändrat sig under tiden arbetet pågått. 2017 organiserades satsningarna utifrån två olika spår, uppsökande verksamhet och direktansökningar, där ISM hade huvudansvaret för det uppsökande arbetet. Den interna företagshälsovården (FHV) har hela tiden varit en aktiv part i arbetet, men tog från och med 2020 över ansvaret för hela satsningen.

Satsningar via direktansökningar

Från första början har det funnits möjlighet att från de olika arbetsplatserna söka medel för arbetsmiljösatsningar. Ofta var detta verksamheter som redan hade sin analys klar och visste vilka åtgärder de ville genomföra. Under 2019 utvecklades detta med en möjlighet att välja ett tillägg i form av workshop samt stöd i processen, med inspiration från arbetssättet i den uppsökande delen som beskrivs nedan. 

Uppsökande verksamhet

När satsningen startade 2017, var en av utgångspunkterna att de som är i allra störst behov av hjälp har minst utrymme att arbeta med frågan. Har man stora problem med att hinna med det dagliga arbetet i verksamheten kan det kännas oöverstigligt att genomföra analyser och formulera ansökningar. 

Av detta skäl genomförde ISM våren 2017 systematiska analyser av personalstatistik på samtliga förvaltningar inom VGR i syfte att identifiera förvaltningar och verksamheter med stort behov av stöd. Detta för att ingen skulle hamna under radarn och för att säkerställa att vi nådde ut till de som bäst behövde stöd.

Utifrån dessa analyser har ISM sökt upp aktuella förvaltningar och verksamheter, fört en dialog och tillsammans med förvaltningarna och FHV försökt ringa in vilka orsaker som ligger bakom de höga sjukskrivningstalen och i nästa steg vilka åtgärder som kan behövas för att komma till rätta med det som är grundorsakerna till problemen.

Med detta arbetssätt byggde vi vidare på viktiga erfarenheter från tidigare forskningsprojekt där ISM varit involverad. Det innebar bland annat att vi utgick från tidigare kunskap och forskning exempelvis Chefios och  FHV Nysam, ett arbetssätt där vi i dialog med chefer, HR och FHV lagt ett pussel av den aktuella arbetsplatsen och dess villkor, för att hitta orsaker på en mer organisatorisk nivå snarare än hos den enskilde medarbetaren. 

I filmen nedan berättar några personer från deltagande verksamheter om sina upplevelser av att delta i den uppsökande verksamheten.

Från praktik till forskning

Delar av projektet utvärderas via forskningsstudien (StratSAM). Forskningsprojektet är nu inne i slutfasen. Läs gärna mer om resultatet här.  StratSAM

Marie Hagsjö

Projektsamordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-03-24 11:01