De äldres kompetens behövs inom vården - så ska regionen få dem att stanna kvar

Uppdaterad:
Publicerad:
Äldre vårdpersonal som arbetarpå sjukhus

Vi blir allt äldre och vårdbehovet ökar. De äldres kompetens inom vården behöver därför tas tillvara. I VGR pågår just nu ett projekt där minst 180 erfarna sjuksköterskor och läkare ska rekryteras som mentorer till yngre kollegor.

Projektet vill skapa möjligheter för dem som är i slutet av arbetslivet att få anpassade arbetsuppgifter och därmed göra jobbet attraktivare så att de stannar kvar i sina yrken.

-Initiativet är ett led i att säkra kompetensförsörjningen i vård- och omsorgssektorn, säger Agneta Lindegård Andersson, som tillsammans med arbetslivsforskare från Göteborgs Universitet kommer att utvärdera projektet som pågår fram till 2024.

Så ska fler sjuksköterskor lockas att stanna inom vården

Regionen vill få vårdpersonal att skjuta upp pensionen

Läs också

ArbetsKraft – en forskningsstudie som bedrivs av Institutet för stressmedicin som handlar om hur man som arbetsgivare skapar förutsättningar för äldre att vara kvar i arbete.