ISM på forskarmöte i Belgien

Uppdaterad:
Publicerad:
Emina Hadzibajramovic vid en presentationskärm

ISM deltog nyligen i ett internationellt konsortium kring Burnout Assessment Tool (BAT). På forskarmötet presenterade Emina Hadzibajramovic, ISM, resultatet från en studie där man använt BAT-instrumentet i svensk kontext för bland annat  barnmorskor.

Det var nu tredje gången som konsortiet träffades för att utvärdera och vidareutveckla BAT-instrumentet samt ha erfarenhetsutbyte länder emellan. Senaste mötet (2019) anordnades av ISM i Göteborg. Sedan dess har det varit uppehåll pga pandemin. Årets möte ägde rum på Irish College i Leuven, en pittoresk universitetsstad nära Bryssel och 28 forskare från 19 olika länder deltog. 

Emina Hadzibajramovic presenterade psykometriska analyser av BAT-SWE på data från nationell kohort av barnmorskor, nationell kohort av läkare samt data från ett ingenjörsföretag i Västra Sverige. Resultatet visar att svensk version av BAT har goda psykometriska egenskaper och kan användas för skattningar av utbrändhet i de yrkesgrupper som har studerats.

Resultatet för barnmorskor finns publicerat här
Burnout among midwives—the factorial structure of the burnout assessment tool and an assessment of burnout levels in a Swedish national sample, 2022

På gång inom BAT-SWE projektet

En enkätundersökning (där BAT ingår) riktad till ett nationellt representativt urval för svensk arbetande befolkning, är planerad inom de närmsta månaderna. Det kommer att möjliggöra framtagning av svenska referensvärden för utbrändhet mätt med BAT, något som efterfrågas av både praktiker och forskare.

Vidareutveckling av instrumentet

För närvarande finns det två versioner av instrumentet, en originalversion som består av 23 frågor (BAT23) samt en kortare version med 12 frågor (BAT12), som Emina Hadzibajramovic har tagit fram tillsammans med Wilmar Schaufeli och Hans De Witte (länk nedan). En ultrakort version BAT4 är också på gång där Emina kommer vara inblandad. Båda versioner finns fritt tillgängliga för användning. För frågor och funderingar kring instrument är du välkommen att ta kontakt med Emina.

Shortening of Burnout Assessment Tool (BAT), mars 2022

Läs mer om projektet här

Burnout Assessment Tool