Skillnader i chefers organisatoriska förutsättningar

Resultaten visar att förutsättningarna varierar med verksamhetens genusmärkning: Arbetet som chef inom kvinnligt genusmärkt vård- och omsorg kännetecknas av ansträngd ekonomi, begränsat organisatoriskt stöd och många underställda medarbetare medan chefer inom manligt genusmärkta tekniska verksamheter har tillgång till bättre organisatoriska strukturer

Titel

Differences in organizational preconditions for managers in genderized municipal services

Författare

Lisa Björk, Institutet för stressmedicin Göteborg och Annika Härenstam, Stockholms universitet

Bakgrund

Till skillnad från tidigare ledarskapsforskning som ofta belyst eller ifrågasatt skillnader mellan män och kvinnors ledaregenskaper och ledarstilar, så fokuserar denna studie på hur förutsättningarna för chefskap varierar mellan genusmärkta kontexter.

Metod

De organisatoriska förutsättningarna för över 400 förstalinjechefer inom kommunal vård- och omsorg, skola och teknisk service har jämförts.

Resultat

Resultaten visar att förutsättningarna varierar med verksamhetens genusmärkning;

Arbetet som chef inom kvinnligt genusmärkt vård- och omsorg kännetecknas av ansträngd ekonomi, begränsat organisatoriskt stöd och många underställda medarbetare medan chefer inom manligt genusmärkta tekniska verksamheter har tillgång till bättre organisatoriska strukturer.

Slutsats

Att chefer har en god arbetssituation med rimlig arbetsbörda är en viktig förutsättning för de anställdas arbetsmiljö. I artikeln diskuterar vi hur dessa resultat kan bidra till att förklara den ojämlika fördelningen av hälsorisker mellan kvinnor och män i det svenska arbetslivet.

Publicerat

Scandinavian Journal of Management, 2016