Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

ISM-rapport 19 - en antologi från FHV NySam

Del av omslaget på ISM-rapport 19. Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser genom nya samarbetsformer.

ISM-rapport 19 - Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom nya samarbetsformer, presenterar resultat från forskningsprojektet FHV NySam och ger även råd till hur man i det vardagliga arbetet skall komma vidare i samverkan mellan chefer och viktiga stödfunktioner som HR/personalfunktion och Företagshälsovård.

Sammanfattande slutsats

Det fortsatta arbetet behöver utgå från följande sammanfattning av studiens viktigaste resultat:

  • Det är ett stort steg att ändra perspektiv från rehabilitering till hälsofrämjande och arbetssätt från individ till organisation.
  • Det krävs samarbetsmodeller för strategiskt partnerskap och en tillitsfull relation chef-HR-FHV
  • Verksamheterna "äger" processen. FHV har stark legitimitet i rehabilitering, mera sällan i förebyggande, nästan aldrig i hälsofrämjande.
  • Gränser sätter käppar i hjulet. Samarbetet måste vara meningsfullt för kärnverksamheten.
  • Metoder behövs för att fånga och arbeta förebyggande utifrån svaga och tidiga signaler.
  • Utvärdering bör ske i dialog, med helhetsperspektiv utifrån kvalitet/produktivitet/strukturer samt individ/grupp/organisation.

ISM:s forskningsprojekt FHV NySam

ISM-rapport 19, en kapitelpresentation

Kap 1: Introduktion

Ger en bakgrund till projektet och beskriver bland annat företagshälsovårdens historia i Sverige fram till idag. Mer information om detta finns i en särskild bilaga.

Kap 1 Introduktion

Företagshälsovårdens utveckling i Sverige, bilagor till ISM-rapport 19

Kap 2: Förbättrad arbetsmiljö genom samarbete i gränsland

Hur det samarbete över yrkesgränser som arbetsmiljöarbete förutsätter påverkas av professionella auktoritetsstrukturer. I kapitlet visas också att FHV-experternas närhet och synlighet på det lilla sjukhuset modererade samarbetet över professionsgränser till det bättre.

Kap 2 Förbättrad arbetsmiljö genom samarbete i gränsland

Kap. 3: Expertgruppers samarbete med linjechefer

Hur företagshälsovårdens experter ska agera för att deras synpunkter och åtgärdsförslag ska påverka linjechefers operativa beslutsfattande.

Kap 3 Expertgruppers samarbete med linjechefer

Kap. 4: Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande genom samarbete

Här görs en konkretisering utifrån kapitel 2-3 om hur man skulle kunna förbättra samarbetet mellan FHV, HR och chefer i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande.

Kap 4 Att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande genom samarbete

Kap. 5: Fånga upp svaga signaler – att förebygga arbetsrelaterad ohälsa

Beskriver hur chefer i samarbete med HR och FHV fångar upp och tolkar svaga, tidiga signaler, men konstaterar att aktörerna i stor utsträckning förefaller se sin handlingsrepertoar avgränsad från organisationsinriktade insatser.

Kap 5 Fånga upp svaga signaler

Kap. 6: Förebyggande hälsoarbete – att arbeta med svaga och tidiga signaler

Här beskrivs utifrån ett teamperspektiv hur medarbetarna i FHV-teamen i det interna arbetet söker efter svaga signaler i kundorganisationerna, skapar mening av dessa samt hur de diskuterar resultaten med linjechefer och HR-experter i sina kundorganisationer för att kunna agera i sitt förebyggande arbete.

 Kap 6 Förebyggande hälsoarbete - att arbeta med svaga och tidiga signaler

Kap. 7: Reflektionsgrupper med processtöd – erfarenheter från ett förändringsarbete

I kapitlet beskrivs erfarenheterna av den metod med processtöd i reflektionsgrupper som användes i FHV NySam för att stödja de sex deltagande förvaltningarna i att arbeta utifrån VGRs nya riktlinjer för FHV.

Kap 7 Reflektionsgrupper  - En form av processtöd i ett förändringsarbete

Kap. 8: Vägledning för processtöd som metod i förändringsarbete

Här ges en vägledning för den som vill använda processtöd som metod för att stödja ett hälsofrämjande förändringsarbete.

Kap 8 Vägledning för processtöd som metod i förändringsarbete

Kap. 9: Om utvärdering – att mäta effekter och värdera resultat: med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete

I detta kapitel ställs frågorna: Vad innebär strategiskt partnerskap? Och hur kan man utvärdera nyttan av FHV som strategisk resurs? I kapitlet presenteras två modeller kring utvärdering.

Kap 9 Att utvärdera nyttan av förebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kapitel 10: Övergripande slutsatser och rekommendationer.

I detta avslutande kapitel görs en summering utifrån hela FHV NySam-studien.

Kap 10 Övergripande slutsatser och rekommendationer

Hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljö-insatser genom nya samarbetsformer, ISM-rapport 19, 2017

Senast uppdaterad: 2021-10-27 16:41