Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jonathan Severin

Doktorand

Folkhälsovetare med inriktning hälsoekonomi
Tel: 0730-67 43 78
jonathan.severin@vgregion.se

Forskningsområde/Forskningsintresse

Mitt huvudintresse är hälsoekonomi inom arbetsmiljöforskning. Eftersom en ogynnsam arbetsmiljö kan leda till arbetsrelaterad ohälsa, vilket i förlängningen påverkar folkhälsan negativt, är det viktigt att öka kunskapen om hur arbetsplatsinterventioner kan förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö. Samtidigt är ekonomiska resurser begränsade, vilket gör att beslutsfattare måste prioritera insatser som är effektiva och använda resurser där de gör mest nytta. Genom min forskning vill jag ge en ökad kunskap kring kostnadseffektivitet för dessa insatser.

Pågående forskningsstudier

Jag var delaktig i forskningsprojektet StratSAM – Strategisk samverkan i offentlig sektor, med det övergripande syftet att bidra med kunskap som leder till ett mer effektivt och ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. I projektet utvärderades delar av en arbetsmiljösatsning, där Västra Götalandsregionen sedan 2017 har avsatt 15 miljoner årligen för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron för sina anställda. Min del handlade om att utvärdera processen, effekter som arbetsmiljö och sjukskrivning samt interventionernas kostnadseffektivitet.

Mina doktorandstudier bygger vidare på detta område och handlar om arbetsmiljöinterventioner på organisatorisk nivå, med fokus på val av insatser, kostnadseffektivitet och faktorer som främjar implementering.

Publicerat

Åkerström M, Severin J, Imberg H, Jonsdottir I.H, Björk L, Corin L
Methodological approach for measuring the effects of organisational-level interventions on employee withdrawal behaviour
Int Arch Occup Environ Health, 2021

Severin J, Björk L, Corin L, Jonsdottir I.H. Åkerström M
Process Evaluation of an Operational-Level Job Stress Intervention Aimed at Decreasing Sickness Absence among Public Sector Employees in Sweden
IJERPH, 2021

Åkerström M, Corin L, Severin J, Jonsdottir I.H. Björk L
Can Working Conditions and Employees’ Mental Health Be Improved via Job Stress Interventions Designed and Implemented by Line Managers and Human Resources on an Operational Level?
IJERPH, 2021

Åkerström M, Severin J
Organisatoriska problem löses inte med hjälp av individåtgärder. En analys av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron i en svensk region.
Socialmedicinsk Tidskrift, 2020

 

Senast uppdaterad: 2021-10-13 14:09