Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Myofeedback och styrketräning

Träning med Myofeedback och intensiv styrketräning i syfte att minska smärta och förbättra arbetsförmågan hos långtidssjukskrivna kvinnor med nacksmärta

Titel

Myofeedback training and intensive muscular strength training to decrease pain and improve work ability among female workers on long-term sick leave with neck pain: a randomized controlled trial

Författare

Lotta Dellve och Linda Ahlstrom, Göteborgs universitet, Andreas Jonsson, Leif Sandsjö, Mikael Forsman, Agneta Lindegård, Institutet för stressmedicin Göteborg samt Christina Ahlstrand, Roland Kadefors och Mats Hagberg, Göteborgs universitet.

Bakgrund

Muskelspänning är relaterad till bristen på tillräcklig muskelvila. Detta är en riskfaktor för uppkomst av kronisk nacksmärta och nedsatt arbetsförmåga. Genom att öka muskelstyrkan skulle man därmed kunna öka arbetsförmågan och minska nacksmärta.

Syfte

Att testa om träning med Myofeedback eller intensiv styrketräning leder till minskad smärta och ökad arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna kvinnor.

Metod

Detta är en randomiserad kontrollerad studie av två 1-månaders interventioner med antingen Myofeedback eller intensiv muskelträning i hemmet. Kvinnor anställda inom hemtjänsten (n=60) som varit sjukskrivna mer än 60 dagar för kroniska nacksmärtor följdes via självrapportering och laboratorieobservationer avseende upplevd hälsa, smärta, muskel aktivitet och arbetsförmåga vid baslinjen samt omedelbart efter interventionen och 3 månader efter genomförd intervention.

Resultat

Smärtan minskade i bägge interventionsgrupperna jämförd med kontrollgruppen. Minskad smärta och muskelaktivitet var förknippat med ökad självskattad respektive laboratorieobserverad arbetsförmåga efter 3 månaders uppföljning. Minskad smärta direkt efter interventionerna (1 månad) var förknippat med en ökad skattning av arbetsförmågan. Muskulär styrketräning var associerat till ökad arbetsförmåga och mental hälsa. Myofeedback träning var associerat med en ökad observerad arbetsförmåga samt ökad självskattad vitalitet.

Slutsats

Båda interventionerna visade sig ha positiva resultat. Metoderna skulle kunna användas och utvecklas inom primärvård och företagshälsovård i syfte att minska smärta och öka arbetsförmågan. Muskelträningsprogrammet är dessutom lätt att använda i hemmiljö.

Publicerat

Int Arch Occup Environ Health, 2011

Senast uppdaterad: 2017-03-08 14:58