Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet får oss att orka mera. Det gör även att vi reagerar mildare och mer naturligt på fysisk och psykisk press. ISM bedriver en omfattande forskning kring fysisk aktivitet och stress. En övergripande slutsats är att åtgärder som syftar till att underlätta fysisk aktivitet, borde var högt prioriterade inom såväl arbetslivet som samhället i stort.

Fysisk aktivitet en friskfaktor

Regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsan och är således en friskfaktor, man mår bättre och orkar mer. Att vara fysisk aktiv utgör även en viktig buffert mot stress, delvis genom att påverka hjärnans stresshanteringsförmåga men även genom att påverka våra biologiska stressreaktioner och hjärnan. Graden av fysisk aktivitet är relaterad till självupplevd stress, mental hälsa och arbetsförmåga, liksom framtida utveckling av stressrelaterade symtom. Individer som är under hög stressbelastning upplever mindre symtom om de är fysiskt aktiva. Personer som regelbundet motionerar uppvisar även en större psykiskt välbefinnande jämfört med individer som inte motionerar. Trots detta når stora delar av befolkningen inte rekommendationerna om fysisk aktivitet.

Nära varannan vuxen i Sverige har farligt dålig kondition

En studie från Gymnastik och idrottshögskolan visar på kraftig nedgång av maximal syreupptagningsförmåga bland män och kvinnor 18-74 år. Nära hälften, 46 procent, av svenskarna i yrkeslivet har en hälsofarligt låg kondition. Gränsen för riskabelt låg kondition är i studien satt strax över det värde som brukar krävas för att klara en tio minuter lång promenad i rask takt utan vila.

Goda råd för ökad fysisk aktivitet

  • Vi behöver minst trettio minuter fysisk aktivitet per dag av måttlig intensitet.
  • Den bästa träningen är den som blir av.
  • Bryt också perioder av stillasittande genom att gå eller stå.

Klinisk forskning om fysisk aktivitet

ISM har under flera år haft fysisk aktivitet och stress som ett fokusområde både när det gäller forskning och utveckling.

Forskning om fysisk aktivitet och stress

Aktuella länkar

KART-studien - Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen

Fysisk aktivitet, webbföreläsning av Agneta Lindegård Andersson

ISM-rapport 21 Kap 10 Livet är inte bara arbete

Stor försämring av svenskars kondition, GIH

Senast uppdaterad: 2022-04-05 14:59