Stresskola i primärvården

Institutet för Stressmedicin har i samarbete med praktiker från Närhälsan i Fyrbodal tagit fram en regiongemensam stresshanteringskurs utifrån evidens och "best practice".

Regiongemensam stresshanteringskurs

Sedan starten av handledarutbildningarna i januari 2016  har vi utbildat 400 handledare (fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer) som nu håller stresskolor på olika håll ute i regionen. Den senaste utbildningen i mars 2022 skedde i digital form.

Syftet är att på ett tidigt stadium fånga upp och behandla patienter som riskerar att drabbas av svårare stressrelaterad ohälsa, och på så sätt förhindrar utvecklingen av svårare stressrelaterade tillstånd t.ex. utmattningssyndrom.

En utvärdering för att följa upp implementeringen av stresskola i primärvården pågår inom ramen för forskningsprojektet "Behandling av UMS i primärvården" (TED), där man kartlägger vilken behandling patienter med utmattningssyndrom (UMS) får i primärvården samt utvärderar fyra insatser som ges inom ramen för primärvårdens ordinarie verksamhet, varav stresskolan är en av dessa. 

Behandling patienter i primärvården (TED)

Agneta Lindegård Andersson

Docent, utvecklingsledare