Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stresskola i primärvården

Institutet för Stressmedicin har i samarbete med praktiker från Närhälsan i Fyrbodal tagit fram en regiongemensam stresshanteringskurs utifrån evidens och "best practice".

Regiongemensam stresshanteringskurs

Sedan starten av handledarutbildningarna i januari 2016  har vi utbildat 220 handledare (fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer) som nu håller stresskolor på olika håll ute i regionen. Ytterligare utbildning planeras till hösten.

Förhoppningen är att detta ska leda till att vi fångar och behandlar patienter som riskerar att drabbas av svårare stressrelaterad ohälsa på ett tidigt stadium och på så sätt förhindrar utvecklingen av svårare stressrelaterade tillstånd t.ex. utmattningssyndrom.

En utvärdering för att följa upp implementeringen av stresskola i primärvården kommer att göras. Vi vill veta hur det fungerar i praktiken och vilket eventuellt ytterligare stöd man önskar.

Agneta Lindegård Andersson

Docent, utvecklingsledare
Senast uppdaterad: 2017-04-05 06:58