Symptom på stress vid utmattningssyndrom

Söker du vård? Kontakta din vårdcentral

ISM bedriver inte längre någon patientverksamhet. I första hand rekommenderar vi att man vänder sig till sin vårdcentral vid symptom på utmattningssyndrom.

Du kan enkelt komma i kontakt med vården och de flesta mottagningar genom  att logga in i Vårdguidens e-tjänster.

Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp av en sjuksköterska att bedöma symptom eller hjälp med var du kan söka vård.

Sök hjälp i tid. Ju tidigare du får stöd desto snabbare brukar det gå att bli bra igen.


Om stressbelastningen blir alltför långvarig tappar man energi. Man känner sig samtidigt uppvarvad och har svårt för att koppla av. Det blir allt svårare att tänka klart och strukturerat.

Vilka symtom är vanliga vid UMS?

Symtomen patienten får vid ökad stressbelastning är både kroppsliga och psykiska. Vid UMS får man samma sorts symtom som vid all typ av stressbelastning. Skillnaden är att symtomen blir fler, mer ihållande och mer uttalade.

Patienten upplever sig påtagligt trött, en trötthet som inte går att vila sig fri ifrån. Möjligen känner man sig något piggare efter ett par veckors semester men inte alls som vanligt. Parallellt med tröttheten upplever många sig uppvarvade, har svårt för att koppla av.  Man kan få svårt att sitta lugnt, flera beskriver det som "en motor som driver på inne i kroppen" stor del av tiden. Depressions- och ångestsymtom är vanligt. Ångesten uppträder både med fysiska och psykiska symtom.  Oron, ångesten försöker många dämpa med mat, alkohol eller överdriven aktivitet, vilket leder till ytterligare energilöshet.

Sömnstörningar har ofta förekommit en längre tid. Det är vanligt med både svårigheter att somna och ständiga uppvaknanden. De kognitiva funktionerna (minne, koncentration och uppmärksamhet) är ofta påverkade. Många beskriver att det känns "som sirap i hjärnan", vilket gör att allt tar längre tid, det blir svårare att fatta beslut och att behålla uppmärksamhet över tid.

Symtom på stress när man fått utmattningssyndrom


Kroppsliga symptom vid UMS

 • Sömnstörningarna är ofta stora. Svårt att sova och ständiga uppvaknanden
 • Trötthet större delen av dagen
 • Orolig mage
 • Huvudvärk, oftast som spänningshuvudvärk men ibland migrän
 • Yrsel och ostadighetskänsla
 • Tryck över bröstet
 • Hjärtklappning
 • Värk i nacke och axlar

Kognitiva symptom vid UMS

 • Det logiska strukturerade tänkandet är försämrat
 • Koncentrationen blir sämre, du får svårt att hålla fokus i samtal
 • Man kan få svårt att läsa böcker, tidningar kan gå bättre
 • Minnet kan påverkas betydligt, ibland kan individen misstänka demens
 • Svårt att hålla en röd tråd i tankar och samtal

Psykiska symptom vid UMS

 • Nedstämdhet, ibland dödsönskan
 • Periodvis glädjelöshet
 • Hopplöshet
 • Oro
 • Ångest
 • Panikångestattacker

Råd och behandling vid UMS