Kognitiva funktioner vid UMS

Söker du vård? Kontakta din vårdcentral

ISM bedriver inte längre någon patientverksamhet. I första hand rekommenderar vi att man vänder sig till sin vårdcentral vid symptom på utmattningssyndrom.

Du kan enkelt komma i kontakt med vården och de flesta mottagningar genom  att logga in i Vårdguidens e-tjänster.

Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp av en sjuksköterska att bedöma symptom eller hjälp med var du kan söka vård.

Sök hjälp i tid. Ju tidigare du får stöd desto snabbare brukar det gå att bli bra igen.


Om kognitiva nedsättningar - Intervju med psykolog Susanne Ellbin

Minnes och koncentrationsstörningar (kognitiva nedsättningar) är mycket betydande vid utmattningssyndrom. Inte sällan blir symtomen långvariga och kan ge personen svårigheter att klara sitt aktuella arbetet. Det är viktigt att undersöka vilka funktioner som är påverkade så att man lättare kan hitta lämpliga arbetsuppgifter att starta med.