Fortbildning för specialistläkare

I samråd med sektorsråd psykiatri erbjuds regionens psykiatriker fortlöpande kompetensutveckling inom olika diagnos- och kompetensområden.

Fortbildningsdagar och kurser arrangerade av Utbildnings- och fortbildningskansliet för läkare inom psykiatrin i VGR (benämt regionalt METIS-kansli).

Nedanstående fortbildningsdagar och kurser ansöks via Regionkalendern

29
aug

Personlighetssyndrom - fortbildningsdag

Starttid:
05
sep
24
sep

Beroendemedicin - specialistkurs i METIS format

Starttid:
07
nov

Förstämningssyndrom - fortbildningsdag

Starttid:
12
dec

Autism - fortbildningsdag

Starttid:

Regionalt METIS kansli VGR:

Funktionsbrevlåda: metis.vgr@vgregion.se

Pethra Zollfrank

Regionutvecklare

Denada Aiff

Medicinsk rådgivare/Regional studierektor