Fortbildning för specialistläkare

I samråd med sektorsråd psykiatri erbjuds regionens psykiatriker fortlöpande kompetensutveckling inom olika diagnos- och kompetensområden.

Fortbildningsdagar och kurser arrangerade av Utbildnings- och fortbildningskansli för läkare inom psykiatrin i VGR

Nedanstående fortbildningsdagar och kurser ansöks via VGR kalendern

03
apr

Personlighetssyndrom - fortbildningsdag

Starttid:
08
maj

Trauma - fortbildningsdag

Starttid:
22
maj

Ätstörningar - fortbildningsdag

Starttid:
31
maj

190925 Användbar evidens - fortbildningsdag

Starttid:
31
maj

191211 Affektiva sjukdomar - fortbildningsdag

Starttid:
31
maj

191030 Neuropsykiatri - fortbildningsdag

Starttid:
31
maj

191120 Psykossjukdomar - fortbildningsdag

Starttid:

Regionalt METIS kansli VGR:

Funktionsbrevlåda: metis.vgr@vgregion.se

Pethra Zollfrank

Regionutvecklare

Denada Aiff

Medicinsk rådgivare/Regional studierektor specialister psykiatri
Senast uppdaterad: 2018-02-07 08:16