Nyhetslista för publicering

Nyheter vård och hälsa

Regionstyrelsen beslutade 2018-01-16 att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) till personer födda 1960 och senare.Vaccinationen ska utföras vid vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral.

Under 2018 kommer projektet KomHIT Flykting att fortsätta sitt arbete med att ta fram översatta bildstöd för hälso- och sjukvård och tandvårdsverksamheter som möter människor på flykt och göra dem tillgängliga nationellt för gratis nedladdning via webbplatsen kom-hit.se/flykting. Utöver detta kommer fokus ligga på utbildning för att stötta verksamheterna när det gäller implementering av arbetet med bildstöd.

Den 11 januari arrangerade hälso- och sjukvårdsstyrelsen seminariet God och nära vård. Du kan se seminariet i efterhand på länken nedan.

Barn i Västra Götaland som är 12 månader kan vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR-vaccin).

Vi rekommenderar att aktivt erbjuda barn MPR-vaccination från och med 12 månaders ålder i samband med ordinarie besök på BVC, samt till dem som hör av sig med frågor kring barn mellan 12 och 18 månader.

I vårt fortsatta arbete med att bilda vårdkedjor mellan slutenvården och fysioterapeuter inom primärvården i Västra Götalandsregionen inbjuder vi till utbildningsdag tisdagen den 27 februari 2018 kl. 09.00 -15.30.

I dag får sjukhusen en fast ersättning för varje enskild operation eller besök men under nästa år inför Västra Götalandsregionen en ny ersättningsmodell för höft- och knäproteskirurgi, obesitasoperationer och ryggkirurgi. Modellen innebär att sjukhusen får en fast ersättning som omfattar alla vårdkontakter: mottagningsbesök, operation och eftervård. Förväntningarna är bättre och effektivare vård, exempelvis minskad risk för komplikationer och minskade kostnader.

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen etableraren gemensam infrastruktur för prov- och vävnadshantering och insamling av kvalitetsregisterdata för cancerpatienter i regionen. Satsningen, har gjorts möjlig genom ett bidrag från Sjöbergsstiftelsen och kommer att ge bättre förutsättningar för individanpassad behandling av cancer.

Från och med 1 januari 2018 kommer mödrahälsovården i Stenungsund och Tjörn att bedrivas av företaget Nötkärnan Mödrahälsovård och Gynekologi AB. Uppdraget kommer att vara detsamma som nuvarande vårdgivaren Fröja ekonomisk förening har.

Den 7:e september samlades 250 vårdgivare, representanter från Koncernkontoret, SKL och politiker för en utvecklande, informativ och inspirerande endagskonferens där utvecklingen av Primärvården stod i centrum.

Välkommen till Primärvårdsdagen Västra Götalandsregionen. Detta är första tillfället för en årligt återkommande konferens med syfte att främja utvecklingen inom primärvården i Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2018-01-18 14:14