Höj din uppmärksamhet för barn och unga!

Uppdaterad:
Publicerad:

Sommaren är på intågande och sommarlovet likaså. De flesta barn och unga ser lovet som ett välkommet avbrott i vardagen. Detta gäller dock inte alla.

För barn och unga som lever med hedersrelaterat våld och förtryck kan ledigheten innebära en period då utsattheten ökar. En del kan föras ut ur landet mot sin vilja, i uppfostringssyfte, för att giftas bort eller utsättas för kvinnlig könsstympning. För andra barn och unga kan ledigheten innebära att de blir än mer begränsade och kontrollerade på hemmaplan, utan möjlighet att träffa kompisar eller delta i fritidsaktiviteter.

Det är viktigt att vi alla skärper vår uppmärksamhet och är extra lyhörda för barn och unga som på något sätt visar tecken på utsatthet, nu och inför sommarlovet!

Nytt informationsblad

VGR:s Kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har i samverkan med Regionalt stödcentrum heder och Länsstyrelsen Västra Götaland tagit fram ett informationsblad med information om var du kan vända dig om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa samt vilka åtgärder du bör vidta.

Sprid gärna informationen till dina kollegor genom att exempelvis ta upp det på ett APT.

Kontakt vid frågor:

vkv@vgregion.se