Påminnelse till dig som remitterar: informera patienten om vårdgarantin

Uppdaterad:
Publicerad:

För att patienter ska kunna få vård inom lagstadgade garantitider ska vård så långt som möjligt erbjudas hos annan vårdgivare när mottagande enhet inte klarar av att ge vård inom garantitiden.

För att därigenom få röja information om patienter för andra vårdgivare krävs som huvudregel att patienten har godkänt detta. Om en remiss eller journal skickas till en annan vårdgivare utan att patienten har godkänt det så bryter den aktuella verksamheten mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

Brott mot sekretess är ju alltid allvarligt inom sjukvården och torde även skada förtroendet gentemot patienter. Personal som bryter sekretessen kan göra sig skyldiga till sekretessbrott.

Därmed är det av största vikt att patienten vid remittering är informerad och tillfrågad om att vilja nyttja vårdgarantin. Det behöver framgå på remissen om patienten tackar ja till vårdgarantin och kan tänka sig vård hos annan vårdgivare.

Mer information om vårdgaranti

Kontakt vid frågor:
Vårdgarantiservice
koncernkontoret.vardgarantiservice@vgregion.se