Bidrag 2024 för externa kurser och konferenser

Nya medel beviljade för 2024! Operativa hälso- sjukvårdsnämnden har avsatt 3,5 miljoner kronor 2024 för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för specialistläkare anställda i VGR.

Verksamheter kan söka ersättning för nationella och internationella kurser samt konferenser där den sökande deltar aktivt och kan sprida ny kunskap vidare inom organisationen. Ersättning kan sökas för både digitala kurser samt kurser/konferenser där deltagaren är på plats.

Ansökningar kan skickas in kontinuerligt under året men beviljas endast mellan 15 januari och 15 december. Uppehåll under sommarmånaderna.
1,75 mnkr beviljas under första halvåret och 1,75 mnkr under det andra.
Det går inte att ansöka retroaktivt.

 

Dessa medel hanteras av Regionala fortbildningsrådet (RFR).

Bakgrund samt information om hur du ansöker

Ansökningsformulär om ersättning för deltagande i extern kurs/konferens