"Genväg till forskning" om våld i ungas nära relationer

Våld i ungas egna nära ’romantiska’ relationer har de senaste åren ringats in som ett socialt och samhälleligt problem i Sverige. Samtidigt är det svenska forskningsfältet på området i sin linda.

I senaste faktabladet i serien "Genväg till forskning" presenterar VKV  (Västra Götalandsregionens kunskapscentrum om våld i nära relationer) ett urval av internationell och svensk forskning i syfte att ge en överskådlig bild av kunskapsläget rörande det våld som unga utsätts för, eller utsätter andra för, i en nära relation.

Genväg till forskning - Våld i ungas nära relationer