Allmänna symtom på stress

Vid akut stress blir vi mer alerta och får ökad energi. Långvarig stressbelastning utan tillräckligt med återhämtning under månader eller år kan hos vissa individer leda till kroppsliga och psykiska symtom. Oftast går de över när belastningen minskar, det är inte farligt att stressa en period. Men i vissa fall kan en långvarig stressbelastning leda till utmattning och öka risken för vissa sjukdomar, något som kan blir långvarigt.

Vilka symtom är vanliga vid stressbelastning?

Symtomen man får vid en för hög stressbelastning är både kroppsliga och psykiska. De är kroppens sätt att signalera att man bör återhämta sig och vila. Sömnstörningar är vanligt när man känner sig stressad men de går oftast över när belastningen minskar och då återhämtar sig sömnen.  Långvarig trötthet och sömnstörningar som inte går över efter en period vila kan dock vara tidiga tecken på utmattning. Det är därför viktigt att lyssna på kroppen i tid för att öka möjligheterna att kunna förebygga sjukdom.

Vår tankeförmåga och minnet kan också påverkas tillfälligt vid en för hög belastning.  De är först vid långvarig belastning utan chans till återhämtning som mer betydande symptom kan framträda och i dessa fall är det viktigt att agera i tid för att inte utveckla sjukdom. 

Kvarstår stressbelastningen blir man allt tröttare, en trötthet som till slut inte går att vila sig fri ifrån. Man känner man sig uppvarvad och ha svårt för att koppla av.  Kvarstår belastningen tillräckligt länge, utan chans till återhämtning, så kan vissa individer utveckla Utmattningssyndrom - UMS.

Symtom på långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning 


Kroppsliga symtom

 • Ospecifik huvudvärk
 • Ostadighetsyrsel vissa dagar
 • Tryck över bröstet
 • Hjärtklappning
 • Värk i nacke och axlar
 • Orolig mage
 • Sömnstörningar, framförallt svårt att somna
 • Trötthet som blir bättre efter några dagars vila

Kognitiva symptom

 • Koncentrationen är försämrad, svårt att hålla fokus
 • Man kan få svårt att läsa böcker
 • Man minns inte alltid vad som sagts
 • Man har svårt att "hålla många bollar i luften"

Psykiska symptom

 • Svårare att känna sig nöjd
 • Hopplöshets känsla i perioder
 • Oro
 • Panikångestattacker kan förekomma

Läs mer 

Blir man sjuk av stress, ISM:folder
Du kan också beställa denna broschyr på: stressmedicin@vgregion.se

Stressmekanismer, stressforskningsinstitutet.se

Så undviker du att bli sjuk av stress, Kristina Glise, gp.se

Utmaningen en film om den sjuka jobbstressen, Arbetsmiljöverket