Allmänna symtom på stress

Söker du vård? Kontakta din vårdcentral

ISM bedriver inte längre någon patientverksamhet. I första hand rekommenderar vi att man vänder sig till sin vårdcentral vid symptom på utmattningssyndrom.

Du kan enkelt komma i kontakt med vården och de flesta mottagningar genom  att logga in i Vårdguidens e-tjänster.

Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp av en sjuksköterska att bedöma symptom eller hjälp med var du kan söka vård.

Sök hjälp i tid. Ju tidigare du får stöd desto snabbare brukar det gå att bli bra igen.


Symtomen man får vid en för hög stressbelastning är både kroppsliga och psykiska. De är kroppens sätt att signalera att man bör återhämta sig och vila.

Vilka symtom är vanliga vid stressbelastning?

Sömnstörningar är vanligt när man känner sig stressad men de går oftast över när belastningen minskar. Långvariga sömnstörningar och trötthet och som inte går över efter en period vila, kan vara tidiga tecken på utmattning. 

Vår tankeförmåga och minnet kan påverkas tillfälligt vid en för hög belastning. Man får svårt att koncentrera sig. Vid långvarig belastning utan chans till återhämtning kan man få mer markanta problem med att minnas, strukturera och planera aktiviteter. 

Humöret blir ofta labilt, många får symtom på depression och ångest. Det är inte ovanligt med olika kroppsliga symtom som ont i magen, huvudvärk, värk i kroppen och yrsel.

Många höjer tempot ytterligare eftersom tiden inte räcker till och det blir allt svårare att varva ner. Kvarstår belastningen tillräckligt länge, utan chans till återhämtning, så kan vissa individer utveckla Utmattningssyndrom - UMS. En lindrigare form där stressbelastningen inte förelegat mer än en till tre månader, kallas Anpassningsstörning.

Symtom på stressbelastning utan tillräcklig återhämtning 


Kroppsliga symtom

 • Ospecifik huvudvärk
 • Ostadighetsyrsel 
 • Tryck över bröstet
 • Hjärtklappning
 • Värk i nacke och axlar
 • Orolig mage
 • Sömnstörningar, framförallt svårt att somna men även ständiga uppvaknanden
 • Trötthet 

Kognitiva symptom

 • Koncentrationen är försämrad, svårt att hålla fokus
 • Man kan få svårt att läsa böcker
 • Man minns inte alltid vad som sagts
 • Man har svårt att "hålla många bollar i luften"

Psykiska symptom

 • Svårare att känna sig nöjd
 • Nedstämdhet
 • Hopplöshets känsla i perioder
 • Labilitet i humöret, "kort stubin"
 • Oro
 • Panikångestattacker kan förekomma