Butiksäljare och rådgivare, djuraffär

Studieperiod

Det finns för närvarande ingen planerad studieperiod.

Studietakt och studieform

Halvfart, semidistans

Älskar du alla slags sällskapsdjur och vill jobba med service som butiksäljare och rådgivare i djuraffär? Utbildningen Butiksäljare och rådgivare, djuraffär har fokus på kanin, gnagare, hund och katt samt berör även reptiler, fåglar och fiskar.

Om utbildningen

Under utbildningen kommer du att få kunskap om de lagar och regler som gäller för försäljning av levande djur och drift av djurbutik. Du lär dig skötsel av djur och anläggningar, hygien och smittspridning, djurhantering och förståelse för djurs beteenden och livsmiljö. Vi går igenom produktkunskap och du lär dig om foder och näringsämnen. Utbildningen ger dig också kunskap om kundbemötande, konsumentlagar, säljetik samt olika betalningssätt och betalningsformer. Utbildningen är godkänd av Jordbruksverket och avslutad, godkänd utbildning ger därmed det intyg som krävs för att yrkesmässigt få bedriva handel med djur. 

Vad kan jag jobba som?

  • Beroende på förkunskaper har du efter avslutad utbildning goda förutsättningar för anställning eller är på god väg till att starta eller driva ett företag i branschen. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med åtta platsbundna träffar om vardera två-tre sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 500 poäng vilket innebär 50 veckor och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).  

På träffarna utgår vi från våra naturbruksskolor Uddetorp och Sötåsen där vi har lektioner i våra djursalar och i vårt djurhus. Vi arbetar främst med praktiska moment som till exempel städning av burar, utfodring, hantering av djur, läsa och tolka djurs signaler. Det finns gott om tid att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med andra djurintresserade. Under utbildningen kan det även förekomma studiebesök.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för genomförande av praktiska moment som inte går att genomföra på skolan men även för mängdträning och ett ökat lärande. APL:en gör du på en arbetsplats som stärker dina kunskaper i din utbildning där vi helst ser att du är inom zoohandel. Se även din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.  


Utbildningsinnehåll

Kurser - 500 poäng (50 veckor)


Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Evelina Låås

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Mobil: 070-680 38 71

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer