Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Butiksäljare och rådgivare, djuraffär

Denna utbildning går på halvtid och är en semidistansutbildning. Utbildningen vänder sig främst till dig som önskar anställning som butiksäljare och rådgivare i djuraffär. Utbildningen har fokus på kanin, övriga gnagare, hund och katt samt berör även reptiler, fåglar och fiskar.

Utbildningen omfattar 500 gymnasiepoäng vilket motsvarar 50 veckors studier på halvtid. Undervisningen sker på distans med åtta obligatoriska träffar á två till tre dagar, vilka varierar under utbildningen genom att vara både platsbundna och på distans. Under 15 % av utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under utbildningen kommer du att få kunskap inom de lagar och regler som gäller för försäljning av levande djur och drift av djurbutik, produktkunskap, skötsel av djur och anläggningar, foder och näringsämnen, hygien & smittspridning, djurhantering och förståelse för djurs beteenden. Utbildningen ger dig också kunskap om kundbemötande, konsumentlagar, säljetik samt olika betalningssätt och betalningsformer.

Beroende på förkunskaper har du efter avslutad utbildning goda förutsättningar för anställning eller är på god väg till att starta eller driva ett företag i branschen.

Du som studerande kommer genom hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform. Utbildningen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i djurskötsel samt servicekunskap.

Antagningen sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kan komma att ha undervisning vid våra anläggningar Uddetorp i Skara och Sötåsen i Töreboda.

Utbildningen är godkänd av Jordbruksverket och avslutad, godkänd utbildning ger därmed det intyg som krävs för att yrkesmässigt få bedriva handel med djur.

Studieform

Semi-distans med träffar

Studietakt

50%

Kurser

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Utbildningen finansieras av din hemkommun. Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis https://vgr.alvis.se/nyhet/844

Studieperiod

2021-10-18 till 2022-09-30

Ansökningsperiod

2021-08-01 - 2021-08-31

Hur lång är utbildningen?

50 veckor, inga lov.

I vilken takt läser man?

Utbildningen går på halvtid

Vart är träffarna?

De skolförlagda träffarna sker vid förvaltningens Naturbruksskolor på Uddetorp och Sötåsen. De träffar som sker på distans kommer att vara via videolänk.

Hur läser man när man inte är på plats på skolan?

All kommunikation och kontakt med lärare samt utbildning sker via vår läroplattform.

Kan man läsa utbildningen bara på distans och inte komma på träffarna?

Nej. Träffarna på skolan är obligatoriska.

Vad läser man i utbildningen?

Utbildningen berör bland annat följande områden:

Kundbemötande

Försäljning

Rådgivning

Produktkunskap

Säljetik

Sällskapsdjurens beteende

Hantering hund, katt, smådjur

Skötsel och omvårdnad

Foderkunskap

Lagar och regler

Ergonomi och säkerhet

Hygien och smittskydd

Ingår någon praktik/APL?

I utbildningen ingår 15 dagar arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger en första inblick i branschen.

Vilka förkunskaper krävs?

Du ska vara minst 20 år. Du skall ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik.

Vilken nivå är utbildningen på?

Gymnasial utbildning

Hur många poäng läser man?

500 gymnasiepoäng

Behöver man en dator?

Tillgång till egen dator krävs både vid träffar samt hemstudier.

Kan man söka CSN?

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Behöver man köpa någon kurslitteratur?

Eventuell kurslitteratur och material som inte tillhandhålls av skolan meddelas vid respektive kursstart.

Kostar utbildningen något?

Utbildningen är kostnadsfri för dig OM din hemkommun godkänner din ansökan. Det finns ingen möjlighet att själv finansiera din utbildning.

Vad behöver jag tänka på med min studieekonomi?

Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du själv.

Kan man bo på skolan?

Nej. Skolan har ingen möjlighet att erbjuda boende under träffarna. Det finns däremot många möjligheter till boende på exempelvis Bed & Breakfast, Vandrarhem, Hotell etc. i närheten av skolan.

Får man betyg i gymnasiekurserna?

Ja, man får betyg efter avslutad kurs. Betygsskalan har fem godkända betyg E, D, C, B och A. Betyg F innebär underkänd kurs.

Kan jag jobba samtidigt som jag studerar?

Distansstudier är krävande och lägger ett stort ansvar på eleven. Den studerande behöver vara strukturerad och målmedveten för att lyckas med sina studier. Studierna bedrivs på halvtid och innebär att den förväntade studietiden är 2,5 arbetsdag/vecka. Många av våra elever jobbar dock vid sidan av studierna så om det är möjligt att jobba samtidigt är upp till individen själv att avgöra.

Lena Rydefjord

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-12-28 09:42