Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Butiksäljare och rådgivare, djuraffär

För eget företagande eller anställning i djuraffär

Denna utbildning går på halvtid och är en semidistansutbildning. Utbildningen vänder sig främst till dig som vill starta och driva egen butik i djurbranschen, men även till dig som önskar anställning som butiksäljare och rådgivare i djuraffär. Utbildningen har fokus på kanin, övriga gnagare, tamiller, hund och katt samt berör även reptiler, fåglar och fiskar.

Utbildningen omfattar 500 gymnasiepoäng vilket motsvarar 50 veckors studier på halvtid. Undervisningen sker på distans med sju platsbundna obligatoriska träffar á två till tre dagar. Under 15 % av utbildningen finns möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under utbildningen kommer du att få arbeta med din affärsidé, få inblick i marknadsföring, försäljning, kundbemötande samt att arbeta med prissättning och budget. Kursen ger dig också kunskap inom de lagar och regler som gäller för försäljning av levande djur och drift av djurbutik, produktkunskap, skötsel av djur och anläggningar, foder och näringsämnen, hygien & smittspridning, djurhantering och förståelse för djurs beteenden.

Efter avslutad utbildning har eleven en god grund för att starta och driva eget företag eller ta anställning i branschen.

Du som studerande kommer genom hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform. Utbildningen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i djurskötsel samt företagande.

Antagningen sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kan komma att ha undervisning vid våra anläggningar Uddetorp i Skara och Sötåsen i Töreboda.

Utbildningen är godkänd av Jordbruksverket och avslutad, godkänd utbildning ger därmed det intyg som krävs för att yrkesmässigt få bedriva handel med djur. 

Förkunskap
Du skall ha minst grundskola med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik. 
Ämnesområde
Naturbruk
Kurskategori
Naturbruk
Studieform
Halvfart-distans
Kurser

Pågående utbildning: 2020-03-16 - 2021-02-26
Planering av kommande utbildningsstart pågår.

Hur lång är utbildningen?
50 veckor, inga lov.

I vilken takt läser man?
Utbildningen går på halvtid

Vart är träffarna?
De skolförlagda träffarna sker vid förvaltningens Naturbruksskolor på Uddetorp och Sötåsen.

Hur läser man när man inte är på plats på skolan?
All kommunikation och kontakt med lärare samt utbildning sker via vår läroplattform PingPong.

Kan man läsa utbildningen bara på distans och inte komma på träffarna?
Nej. Träffarna på skolan är obligatoriska.

Vad läser man i utbildningen?

Utbildningen berör bland annat följande områden:

Hur man startar ett företag

Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering

Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut

Kundbemötande

Försäljning

Rådgivning

Produktkunskap

Sällskapsdjurens beteende

Hantering hund, katt, smådjur

Skötsel och omvårdnad

Foderkunskap

Lagar och regler

Ergonomi och säkerhet

Hygien och smittskydd

Vanliga sjukdomar

Ingår någon praktik/APL?
I utbildningen finns möjlighet till 15 dagar arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger en första inblick i branschen.

Vilka förkunskaper krävs?
Du ska vara minst 20 år. Du skall ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik.

Vilken nivå är utbildningen på?
Gymnasial utbildning

Hur många poäng läser man?
500 gymnasiepoäng

Behöver man en dator?
Tillgång till egen dator krävs både vid träffar samt hemstudier.

Kan man söka CSN?
Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Behöver man köpa någon kurslitteratur?
Nej. Eventuell kurslitteratur och material som inte tillhandhålls av skolan meddelas vid respektive kursstart.

Kostar utbildningen något?
Utbildningen är kostnadsfri för dig OM din hemkommun godkänner din ansökan. Det finns ingen möjlighet att själv finansiera din utbildning.

Vad behöver jag tänka på med min studieekonomi?
Resor, mat och boende i samband med utbildningen bekostar du själv.

Kan man bo på skolan?
Nej. Skolan har ingen möjlighet att erbjuda boende under träffarna. Det finns däremot många möjligheter till boende på exempelvis Bed & Breakfast, Vandrarhem, Hotell etc. i närheten av skolan.

Får man betyg i gymnasiekurserna?
Ja, man får betyg efter avslutad kurs. Betygsskalan har fem godkända betyg E, D, C, B och A. Betyg F innebär underkänd kurs.

Kan jag jobba samtidigt som jag studerar?
Distansstudier är krävande och lägger ett stort ansvar på eleven. Den studerande behöver vara strukturerad och målmedveten för att lyckas med sina studier. Studierna bedrivs på halvtid och innebär att den förväntade studietiden är 2,5 arbetsdag/vecka. Många av våra elever jobbar dock vid sidan av studierna så om det är möjligt att jobba samtidigt är upp till individen själv att avgöra.

Lena Rydefjord

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-28 11:03