Grundkurs trädgård

Elev sitter ner och planterar krukade buskplantor

Studieperiod

23 september 2024 – 5 september 2025

Studietakt och studieform

Halvfart och semidistans 

Vill du jobba med skötsel av grön utemiljö och kunna söka jobb i stora delar av branschen? I Grundkurs trädgård får du allsidig trädgårdsutbildning med fokus på trädgårdsskötsel i parkmiljö.

Om utbildningen

Under utbildningen kommer du få goda kunskaper inom skötsel av utemiljöer. Du kommer lära dig om olika skötselåtgärder och hur du väljer skötsel utifrån växternas växtsätt, funktion och livsmiljö. Vi arbetar med beskärning av träd och buskar och du får lära dig om hur olika växter reagerar på olika beskärningsåtgärder.

Du kommer att få lära dig om trädgårdshistoria, människors behov av gröna miljöer, samt få kunskaper om hårdgjorda ytor. Du får också en breda kunskaper om växter och hur man använder växter på bästa sätt i utemiljöer samt att planera och strukturera ditt arbete. 

Vad kan jag jobba som?

När du är klar med din utbildning kan du exempelvis arbeta som park- eller kyrkogårdsarbetare eller starta eget företag inom trädgårdsbranschen.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med åtta till nio platsbundna träffar om vardera tre-fyra sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden.

Du som studerande kommer att ha undervisning på vår anläggning Uddetorp i Skara eller Sötåsen i Töreboda. Några moment kan förläggas på våra systeranläggningar och det kan även förekomma studiebesök på trädgårdsanläggningar, parker eller kyrkogårdar i närområdet. 

På träffarna arbetar vi med olika praktiska moment på våra skolanläggningar. Exempelvis beskärning, gräsklippning, trimning, skötsel av rabatter och plantering av växter. Du lär dig om växter både i klassrum och i fält. I vår markbyggnadshall arbetar vi med plattsättning, sättning av gatsten och får praktisera ergonomi och säkerhet. I det praktiska arbetet följer vi årstiderna och arbetar med olika skötselmoment som är typiska för säsongen. Det finns gott om tid för att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med andra trädgårdsintresserade.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av minst 15% APL, ca 20 heldagar. APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde som stärker dina kunskaper i din utbildning tex parker, kyrkogårdar, privata skötselföretag eller andra trädgårdsanläggningar. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.


Utbildningsinnehåll

Kurser – 500 poäng


Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Malin Mann

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer