Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lantbruksdjur specialisering

Kursen är en del i kurspaketet Lantbruksutbildning. Utbildningen är indelad i block/kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa alla kurser som ingår i utbildningen eller ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens.
Blocken följer på varandra i ett rullande schema överläsåren.

Kursen passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att exempelvis starta eller överta ett lantbruksföretag eller läsa vidare. Den passar även dig som redan har en anställning inom lantbruk men vill stärka din kompetens.

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kursstart: 2019-01-07
Kursslut: 2019-03-15
Studieform
Halvfart-distans

Kostnad:
Priset för 2019 är ännu ej fastställt

Kursen behandlar:
• Lagar och bestämmelser i samband med djurhållning
• Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet
• Djurens beteende och grundläggande behov
• Inhysning och stallmiljö
• Djurhälsa och smittskydd
• Skötsel och utfodring
• Fortplantning och avel
• Produktionsuppföljning
• Kvalitetssäkring och livsmedelssäkerhet

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Lilian Graje

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-09-04 10:32