Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Småskalig ekologisk grönsaksodling

Vill du bygga upp grundkunskaper inom odling med ekologisk inriktning, samtidigt som du tar hänsyn till den biologiska mångfalden ovan och under jordens yta? Då är vår utbildning inom Småskalig ekologisk grönsaksodling perfekt för dig!

Utbildningen ger dig kunskap om hur du planerar och genomför odling av grönsaker, frukt och bär. Från fröets första dagar till den mogna grödan, går vi igenom de kritiska faktorerna som påverkar grödans etablering och tillväxt - både teoretiskt och praktiskt. Du kommer att lära dig jordbearbetning, näringstillförsel, skadedjursbekämpning, bevattning, beskärning, och alla steg från sådd till skörd. Utbildningen berör även, efterbehandling, förvaring och förädling av skördade produkter. Dessutom får du insikt i företagsekonomi och entreprenörskap för att eventuellt starta ditt eget företag inom området.

Kursen erbjuds som semidistansutbildning med en studietakt på 50%. Den inkluderar åtta till nio platsspecifika träffar om vardera tre på varandra följande heldagar under utbildningstiden. Utbildningen sträcker sig över 500 poäng, vilket motsvarar 50 veckor.

På våra träffar har vi både teoretiska och praktiska moment som främst utförs i våra odlingar på Sötåsen i Töreboda. Här arbetar vi i odling på friland både hantverksmässig och maskinellt, samt  med odling i växthus. Tiden på vår anläggning erbjuder även rikligt med tillfällen att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med andra odlingsentusiaster.

Som deltagare i utbildningen kommer du kontinuerligt att arbeta via vår digitala utbildningsplattform, It´s Learning. För att delta krävs tillgång till en dator (ej surfplatta) och en stabil internetanslutning. Digitala möten och löpande uppgifter är en integrerad del av läroplanen.

Minst 15% av kursen ägnas åt APL, vilket är avgörande för att praktiskt förstärka det du lär dig teoretiskt. Denna praktik ger dig också möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtida jobbmöjligheter.

När du avslutar utbildningen har du kunskapen att starta eget, och kan sälja dina produkter till exempelvis REKO-ringar eller direkt till restauranger.

Antagning sker via Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Som studerande får du undervisning främst vid våra anläggningar i Sötåsen, Töreboda. Du kommer även att besöka kommersiella odlingar av frukt, bär och grönsaker.

Studieform

Semidistans med platsbundna träffar

Studietakt

50%

Kurser - 500 poäng (50 veckor)

  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0) 100p
  • Odling i växthus – specialisering (ODIODI00S2) 100p
  • Trädgårdsodling – 1 (TRRTRA0) 100p
  • Trädgårdsodling – specialisering (TRRTRA00S3) 100p – Inriktning Småskalig ekologisk odling
  • Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär (TRRTRD0) 100p

Arbetsplatsförlagt lärande (APL - praktik)

Utbildningen består av cirka 20 heldagar APL.

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på vår ansökningsportal Alvis

Studieperiod

2024-11-04 – 2025-10-17, inga lov

Ansökningsperiod

2024-08-01 – 2024-08-31

Market Gardener 

Utbildningen är förlagd på Angereds Gård i Göteborg. Market Gardening är ett etablerat och tydligt ramverk som utbildningen i Göteborg utgår från där den peri-urbana platsen, i en storstadsregion, formar hur denna produktionsmodell anpassas till rådande marknad. Produktionen av grönsaker är högintensiv och odlingens uppbyggnad är anpassad efter maskinpark och redskap. Utbildningsåret följer Göteborgs stads projekt Modellodlingen som drivs på Angereds gård. Läs mer om Market gardener här.

Småskalig ekologisk grönsaksodling

Utbildningen är förlagd på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara som är beläget i ett traditionellt jordbrukslandskap där lokal inverkan i sin tur påverkar val av slutkund. Här är utbildningen inte lika knuten till Market Gardening och friare i bäddstrukturen. På Uddetorp anläggs under utbildningsåret en produktiv köksträdgård med ett estetiskt uttryck, här förädlas även en del av grödorna vid odlingssäsongens slut. Läs mer om småskalig ekologisk grönsaksodling här.

Ekologisk grönsaksproducent

Utbildningen är förlagd på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda som är en KRAV-certifierad gård, belägen på traditionella jordbruksmarker med utblick över Göta kanal. I den här utbildningen kan grossist likväl som REKO-ring vara slutkund. Produktionen av grönsaker sker på friland där maskinanvändning är centra, med till exempel traktorer ihop med redskap vid markberedning, sådd och skörd.

Malin Mann

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-09-21 09:56