Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Småskalig ekologisk grönsaksodling

Vill du kunna utveckla din potential och kunskap för att skapa goda förutsättningar för att livnära dig på ditt odlande av grödor, där hänsyn till den biologiska mångfalden i och ovan jord är viktig? Då är Småskalig ekologisk grönsaksodling en utbildning som kommer att passa dig!

Under utbildningen kommer du att lära dig att planera och utföra viktiga moment inom odling av grönsaker, frukt och bär och följa grödorna från frö till färdig gröda. Du delges alla de viktiga faktorer som påverkar en grödas etablering och tillväxt - teoretiskt och genom praktiskt genomförande. Vi arbetar med jordbearbetning, näringstillförsel, bekämpning, bevattning, beskärning liksom alla moment från sådd till skörd, där även bedömning och lagring, samt förädling av grödorna berörs. Du ges även en god insikt i företagsekonomi och entreprenörskap för att kunna driva eget företag i branschen.

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med åtta-nio platsbundna träffar om vardera 3 sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 500 poäng vilket innebär 50 veckor och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

På träffarna arbetar vi med en småskalig ekologisk grönsaksodling som vi har på vår anläggning på Uddetorp. Där arbetar vi med fasta bäddar och hantverksmässig odling i växthus och på friland. Vi jobbar med odling ur ett produktivt perspektiv men har även med vikten av det estetiska. Vi börjar med förkultivering och följer grödorna i säsongen ända till skörd och leverans till vårt skolkök. Det finns gott om tid för att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med andra odlingsintresserade.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna.

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde som stärker dina kunskaper i din utbildning. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

När du är klar med din utbildning kan du exempelvis starta eget och arbeta småskaligt mot REKO-ring eller direkt till restauranger. Flertalet APL-platser leder senare till arbete.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning framför allt på vår anläggning Uddetorp i Skara men några moment kan också ske på vår anläggning Sötåsen strax utanför Töreboda och på kommersiella frukt, bär och grönsaksodlingar i närheten av Skara.

Film - vi berättar mer om våra utbildningar inom trädgård och odling

Studieform

Semidistans med platsbundna träffar

Studietakt

50%

Kurser - 500 poäng (50 veckor)

  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0) 100p
  • Odling i växthus - specialisering (ODIODI00S2) 100p
  • Trädgårdsodling – 1 (TRRTRA0) 100p
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S3) 100p - Inriktning Småskalig ekologisk odling
  • Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär (TRRTRD0) 100p

Arbetsplatsförlagt lärande (APL - praktik)

Utbildningen består av cirka 20 heldagar APL.

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Utbildningen finansieras av din hemkommun. Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis https://vgr.alvis.se

Studieperiod

2023-10-30 - 2024-10-11 inga lov

Ansökningsperiod

2023-08-01 - 2023-08-31

Skillnader mellan våra odlingsutbildningar

Market Gardener är förlagd på Angereds Gård i Göteborg. Market Gardening är ett etablerat och tydligt ramverk som utbildningen i Göteborg utgår från där den peri-urbana platsen, i en storstadsregion, formar hur denna produktionsmodell anpassas till rådande marknad. Produktionen av grönsaker är högintensiv och odlingens uppbyggnad är anpassad efter maskinpark och redskap. Utbildningsåret följer Göteborgs stads projekt Modellodlingen som drivs på Angereds gård. Läs mer här.

Småskalig ekologisk grönsaksodling är förlagd på Uddetorp i Skara som är beläget i ett traditionellt jordbrukslandskap där lokal inverkan i sin tur påverkar val av slutkund. Här är utbildningen inte lika knuten till Market Gardening och friare i bäddstrukturen. På Uddetorp anläggs under utbildningsåret en produktiv köksträdgård med ett estetiskt uttryck, här förädlas även en del av grödorna vid odlingssäsongens slut.

Ekologisk grönsaksproducent är förlagd på Sötåsen i Töreboda som är en KRAV-certifierad gård, belägen på traditionella jordbruksmarker med utblick över Göta kanal. I den här utbildningen kan grossist likväl som REKO-ring vara slutkund. Produktionen av grönsaker sker på friland där maskinanvändning är central tex. traktorer ihop med redskap vid markberedning, sådd och skörd. Läs mer här.

Jeanette Ehn

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-02-01 15:56