Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grundkurs trädgård - Lärling

Man planterar växter

Grundkurs trädgård lärling är ett helt nytt kurspaket där vi lyssnat på önskemålet om att kunna kombinera heldistansstudier med mycket praktisk erfarenhet. Här ges utrymme för båda.

Det är en allsidig trädgårdsutbildning som förbereder dig för skötsel av grön utemiljö i stora delar av branschen. Kursen är en distansutbildning på helfart som omfattar 1000 poäng, 30% är distansstudietid och 70% är arbetsplatsförlagt lärande (APL) då du med fördel kan vara på din hemort. Du är alltså på en arbetsplats och får där löpande praktisera det du lär dig i de teoretiska delarna. Utbildning avslutas med en träff på Uddetorp, Skara där bedömningar av praktiska moment genomförs.

I beskärning och trädvård går du igenom grunderna för beskärning och gör praktiska övningar. Det ger grunderna för att planera och genomföra beskärning av fruktträd i privatträdgårdar och skapa förståelse för parkträds hälsotillstånd och vitalitet.

Skötsel av utemiljöer och skötsel specialisering följer säsongerna och du arbetar med de moment man kan ställas inför under skötsel av trädgårdsmiljöer i privat- och offentlig miljö och planeringen av den.

Trädgårdsanläggning 1 och Anläggning gröna ytor får du kunskap om enklare anläggningsarbeten av hårdgjorda ytor och växtbäddar.

I växtkunskapen läggs grunden för att arbeta med växter. Du lär dig ett sortiment växter, deras vetenskapliga namn, hur de kan användas och lär oss känna igen dem alla delar av året. Du får också träna på att själv inventera och bestämma växter.

I marken och växternas biologi går du igenom grunderna för odling av trädgårdsväxter. Kursen ger bland annat förståelse för hur jord och näring fungerar och hur det påverkar växter.

Kursen trädgårdsmaskiner ger dig insikt i vilka maskiner som används i trädgårdsskötsel, hur du använder dem och enklare underhåll.

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta på kommunal parkavdelning, kyrkogård eller inom privata trädgårdsföretag.

Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform Its learning. Där finns distansundervisningsmaterial i form av inläsningsmaterial och filmade föreläsningar. Du gör också övningar och inlämningsuppgifter via utbildningsplattformen.

Studieform

Lärling, distans 30% med APL 70%

Studietakt

100%

Kurser

Förkunskap

Du skall ha minst grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik, eller motsvarande kunskap.

Kostnad

Utbildningen finansieras av din hemkommun. Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis https://vgr.alvis.se/nyhet/844

Studieperiod

2021-03-15 till 2021-03-11

Ansökningsperiod

2020-12-15 till 2021-01-15

Ida Skog

Gymnasielärare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-06-29 10:55