Grundkurs trädgård – Lärling

Blommande kvist i förgrunden och en person med gräsklippare skymtar i bakgrunden

Studieperiod

10 mars 2025 – 6 mars 2026

Studietakt och studieform

Helfart, semidistans med platsträffar på Naturbruksskolan Uddetorp

Vill du jobba med skötsel av grön utemiljö och kunna söka jobb i stora delar av branschen? I Grundkurs trädgård – Lärling får du en allsidig trädgårdsutbildning där du efter avslutad utbildning kan arbeta inom stora delar av trädgårdsnäringen.

Om utbildningen

Den här utbildningen ger goda kunskaper inom skötsel av utemiljöer där du kommer lära dig om olika skötselåtgärder och hur du väljer skötsel utifrån växternas växtsätt, funktion och livsmiljö. Du kommer även att få prova på och lära dig mer om olika typer av trädgårdsmaskiner.

I arbete med beskärning av träd och buskar och får du lära dig om hur olika växter reagerar på olika beskärningsåtgärder. Du får även lära dig om trädgårdshistoria, människors behov av gröna miljöer, samt få kunskaper om hårdgjorda ytor och trädgårdsanläggning. Du ges bred kunskap om växter och hur de används på bästa sätt i utemiljöer. 

Du får också lära dig att planera och strukturera ditt praktiska arbete. Här får du chansen att fördjupa dig inom en vald gren inom branschen. Detta sker genom att du väljer att göra din APL inom kyrkogård, parkförvaltning, privat trädgårdsföretag eller annan större trädgårdsanläggning. 

Vad kan jag jobba som?

När du är klar med din utbildning kan du exempelvis arbeta som park- eller kyrkogårdsarbetare eller starta eget företag inom trädgårdsbranschen. 

Utbildningsformen lärling passar dig som vill:

  • Studera på heltid, 100% studietakt. Du studerar måndag till fredag på en APL-plats, är på plats i skolan eller har självstudier på distans. 
  • Ha ett fysiskt arbete utomhus.  
  • Har god social kompetens och arbetar såväl i grupp som självständigt. 
  • Kan ta stort eget ansvar för självständiga studier på distans.  
  • Vill utvecklas/studera direkt på en arbetsplats i branschen. 
  • Har grundläggande IT-kunskap då du under utbildningen arbetar till stor del online över dator där all kontakt med lärare sker digitalt i skrift och i digitala möten. På lärplattformen finns studiematerial att tillgå och allt arbete med uppgifter under utbildningen sker där.

Liknande utbildning 

För dig som inte har möjlighet att studera på heltid finns utbildningen Grundkurs trädgård semidistans på 50% studietakt som omfattar 500 poäng.

Utbildningens upplägg

Utbildningen går på helfart och omfattar 1000 poäng vilket innebär 50 veckors studietid, där 30% är självstudier och resterande 70% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande – APL.

Platsbundna träffar 

Våra träffar sker på Naturbruksskolan Uddetorp utanför Skara. Under utbildningen sker 3-5 platsbundna träffar, antalet träffdagar varierar mellan 3-5 dagar. Under träffarna arbetar vi med olika praktiska moment för att säkerställa bedömningen av sådant du gjort under din APL. Det kan vara till exempel beskärning, gräsklippning, trimning, skötsel av rabatter, anläggning och växtkunskap.

Under träffarna finns även gott om tid för att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med klasskompisar och andra trädgårdsintresserade. 

Närvaro under platsträffar är obligatorisk då bedömning sker samt olika övningsmoment. 

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen består av 70% APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL:en är mycket omfattande och viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. På APL-platsen kommer du bli en del av en arbetsgrupp och följa säsongens arbetsuppgifter. Det kan också innebära arbete inom andra arbetslag på arbetsplatsen. På din APL-plats kommer du även arbeta med praktiska och teoretiska skoluppgifter. 

Du gör APL på en arbetsplats inom relevant ämnesområde till expemel parker, kyrkogårdar, privata skötselföretag eller andra trädgårdsanläggningar i din närhet. APL görs på en och samma plats under hela utbildningen. En APL-plats ordnas i samråd med skolan på en ort nära dig. 


Utbildningsinnehåll

Kurser – 1000 poäng


Behörighet

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Ida Skog

Yrkeslärare med utbildningsansvar

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer