Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hundskötare

Två hundar springer på en grusväg i solnedgången

Vill du jobba inom hundbranschen med fördjupad kunskap och utveckling inom både hundämnet och i kundbemötande och service? Utbildningen Hundskötare har fokus på hundkunskap, träning av hund samt servicekunskap.

 

Under utbildningen kommer du att få kunskap om lagar och regler relevanta för hundverksamhet. Du lär dig skötsel av anläggningar, hygien och smittspridning, hundhantering och förståelse för hundars beteenden och livsmiljö. I utbildningen ingår grundläggande skötsel och träning av hundar. Du kommer få verktyg för att kunna analysera olika hundindivider och få en fördjupad förståelse för hundars inlärning. Vi går igenom produktkunskap och du lär dig om foder och näringsämnen. Utbildningen ger dig också kunskap om kundbemötande, konsumentlagar, säljetik samt olika betalningssätt och betalningsformer.  

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med åtta platsbundna träffar om vardera två-tre sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 500 poäng vilket innebär 50 veckor och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).  

På träffarna utgår vi från Naturbruksskolan Sötåsen. Vi varvar teori med praktik under skoldagarna. På våra anläggningar finns djursalar som är hundtillåtna så de som har egen hund kan ha den med sig. Vi arbetar både med egna hundar och ibland lånehundar under utbildningen. På anläggningarna finns också utrustning för hundträning, hundgårdar och djurhus. I djurhuset arbetar vi främst med praktiska moment som till exempel städning av burar, utfodring, hantering av djur, läsa och tolka djurs signaler. Det finns gott om tid för att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med andra djurintresserade. 

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (rekommenderas) eller surfplatta (ej läsplatta) samt internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna. 

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde som stärker dina kunskaper i din utbildning till exempel hundrastningsföretag, hunddagis, hundpensionat, hundtrim eller annan hundverksamhet. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.  

Beroende på förkunskaper har du efter avslutad utbildning goda förutsättningar för anställning eller är på god väg till att starta eller driva ett företag i branschen. 

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp, men du som studerande kommer att ha undervisningen på vår anläggning Sötåsen utanför Töreboda. Under utbildningen kan det även förekomma studiebesök.  

Studieform

Semidistans med platsbunda träffar

Studietakt

50%

Kurser - 500 poäng (50 veckor)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL - praktik)

Utbildningen består av cirka 20 heldagar APL.

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på vår ansökningsportal Alvis 

Studieperiod

2024-04-15 – 2025-03-30, inga lov

Ansökningsperiod

2024-01-15 – 2024-02-15

Hur lång är utbildningen?
50 veckor, inga lov.

I vilken takt läser man?
Utbildningen går på halvfart.

Vart är träffarna?
De skolförlagda träffarna sker på Naturbruksskolan Sötåsen. De träffar som sker på distans kommer att vara via videolänk.

Hur läser man när man inte är på plats på skolan?
All kommunikation och kontakt med lärare samt utbildning sker via vår läroplattform. 

Kan man läsa utbildningen bara på distans och inte komma på träffarna?
Nej. Träffarna på skolan är obligatoriska.

Vad läser man i utbildningen?
Utbildningen berör bland annat följande områden: Kundbemötande, försäljning, rådgivning, produktkunskap, säljteknik, berikning, beteende, hantering, skötsel och omvårdnad, foderkunskap, lagar och regler, artspecifika kunskaper om hund, ergonomi och säkerhet, hygien och smittskydd samt skötsel av anläggning.

Ingår någon praktik/APL?
I utbildningen ingår 20 dagar arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger en första inblick i branschen.

Vilka förkunskaper krävs?
Du skall vara minst 20 år. Du skall ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik. Erfarenhet av hundhantering är en fördel för att kunna tillgodogöra sig denna utbildning fullt ut.

Vilken nivå är utbildningen på?
Gymnasial utbildning

Hur många poäng läser man?
500 gymnasiepoäng 

Behöver man en dator?
Du behöver ha tillgång till en dator (rekommenderas) eller surfplatta (ej läsplatta) för hemstudier men även delvis på träffar.

Kan man söka CSN?
Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Behöver man köpa någon kurslitteratur?
Eventuell kurslitteratur och material som inte tillhandhålls av skolan meddelas vid respektive kursstart.

Kostar utbildningen något?
Utbildningen är kostnadsfri för dig OM din hemkommun godkänner din ansökan. Det finns ingen möjlighet att själv finansiera din utbildning.

Vad behöver jag tänka på med min studieekonomi?
Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du själv.

Kan man bo på skolan?
Nej, skolan har ingen möjlighet att erbjuda boende under träffarna.

Får man betyg i gymnasiekurserna?
Ja, man får betyg efter avslutad kurs. Betygsskalan har fem godkända betyg E, D, C, B och A. Betyg F innebär underkänd kurs. 

Kan jag jobba samtidigt som jag studerar?
Distansstudier är krävande och lägger ett stort ansvar på eleven. Den studerande behöver vara strukturerad och målmedveten för att lyckas med sina studier. Studierna bedrivs på halvtid och innebär att den förväntade studietiden är 2,5 arbetsdag/vecka. Många av våra elever jobbar dock vid sidan av studierna så om det är möjligt att jobba samtidigt är upp till individen själv att avgöra.

Elin Karlsson

Utbildningsansvarig
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-10-02 09:16