Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handelsträdgård

handelsträdgård

Vill du ha ett varierande serviceyrke i trädgårdsbutik och kunna binda buketter, arbeta utomhus i plantskola och/eller med uppdragsarbeten hos kunder? Handelsträdgård är en allsidig utbildning som ger dig en god grund med både trädgårds- och floristkunskap!

 

Utbildningen är sammansatt för att ge dig förutsättningar att på bästa sätt ge trädgårdens kunder god service. Utifrån säsongens skiftningar lär du dig möta kunder och hjälpa dem med växtförslag till trädgården, råd inom odling, jord och gödsel, beskärning samt växtskydd. Du lär dig binda härliga buketter av odlade snittblommor, plantera och skapa blomstergrupper samt dekorationer av fräscha snittblommor. Du lär dig växtkunskap där du också får träna dig i identifiering, skötsel och förökning av trädgårdsväxter. Du lär dig skapa funktionella och estetiska miljöer i trädgården.

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med åtta till nio platsbundna träffar om vardera tre sammanhängande heldagar (genomförs på vardagar) fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 500 poäng vilket innebär 50 veckor och minst 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

På de platsbundna träffarna arbetar vi med olika praktiska moment varvat med genomgångar och föreläsningar. Du lär dig både i klassrum och i fält. Där momenten kan vara tex. förkultivering, sådd av sommarblommor, blommor till snitt, skötsel av rabatter och planteringar med växter. Fältstudier med beröring av växtskydd, trädgårdars olika lägen med växtval utifrån jord, sol, vind, vatten och härdighet. Säsongsvarierande buketter, dekorationer och kransar och andra typer av binderier av naturmaterial och odlade snittblommor där vi arbetar med klassiska tekniker och stilar men också utifrån dagens trender.
I utbildningen följer vi årstiderna och arbetar med olika moment specifika för säsongen oavsett om det rör sig om trädgårdsarbete eller blomsterbinderi där snittblommorna varierar efter årstiderna med sitt utbud. Under utbildningen finns det gott om tid för att utbyta erfarenheter och bygga ett nätverk med andra blomster och trädgårdsintresserade.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten med föreläsningar och workshops. Vi jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. APL:en gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde på en handelsträdgård, ett garden center med florist och trädgårdsverksamhet som stärker dina kunskaper i din utbildning. Din APL är ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

När du är klar med din utbildning kan du exempelvis arbeta som blomsterbindare/florist handelsträdgårdsvärd, handelsträdgårdsarbetare.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på vår anläggning Uddetorp i Skara och det kan även förekomma studiebesök på odlingar, trädgårdsanläggningar, parker handelsträdgårdar i närområdet. 

För dig som vill ha mer fördjupande kunskap har vi kursen Handelsträdgård lärling med 100% studietakt som omfattar 800 poäng där du till största delen är på en eller flera arbetsplatser och tränas in i yrket på ett mer omfattande praktiskt sätt direkt i anslutning till kunder på en handelsträdgård, Garden center, Blomsterbutik. Här får du mer kunskap inom växter och en större /bredare floristkunskap.

Studieform

Semi-distans med platsbundna träffar

Studietakt

50%

Kurser - 500 poäng (50 veckor)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL - praktik)

Utbildningen består av cirka 30 heldagar APL

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Utbildningen finansieras av din hemkommun. Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis https://vgr.alvis.se/

Studieperiod

2023-03-27 till 2024-03-08

Ansökningsperiod

2023-01-01 - 2023-01-31

Sara Bengtzelius

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-11-15 11:09