Forum FVM Millennium: beslutsstöd för säker och jämlik vård

Uppdaterad:
Publicerad:
Tre kvinnor och en man deltar i ett panelsamtal.
Kristina Carlsson, Mia Delin, Elin Holmstrand och Lars Rex har alla bidragit till designen av olika beslutsstöd i Millennium.

I det nya vårdinformationssystemet Millennium kommer det att finnas olika typer av beslutsstöd. Dessa ska stötta vårdpersonal i arbetet och ytterst bidra till en högre patientsäkerhet och mer jämlik vård. Titta på senaste avsnittet av Forum FVM Millennium för att ta del av hur designen av beslutsstöden gått till och vilka fördelar de innebär för det dagliga arbetet i hälso- och sjukvården.

Forum FVM Millennium är en serie webbinarier som visar funktionalitet i Millennium som det kommer att användas i Västra Götaland. Webbinarierna består av kortare filmer med exempel på hur Millennium fungerar för olika delar av hälso- och sjukvården, kombinerat med dialog i studio med verksamhetsexperter och andra som varit med i designen av Millennium. 

Förenklar och ger stöd i arbetet

I avsnittet om bättre vård och beslutsstöd medverkar Kristina Carlsson, medicinsk rådgivare i arbetsström primärvård, Mia Delin, processledare i arbetsström onkologi, Elin Holmstrand, konfigurationsanalytiker i arbetsström dokumentation vårdprofession och Lars Rex, enhetschef på Koncernkontoret i VGR. Utifrån sina olika perspektiv beskriver de några av förbättringarna som väntar när Millennium införs. Samtalet modereras av Susanne Gustavsson, till vardags kvalitetschef på Skaraborgs sjukhus.

- Beslutsstöd i form av ordinationsplaner ska vara ett stöd i arbetet och de bidrar till jämlik vård. Men att använda ordinationsplaner fråntar dig inte din kliniska blick, erfarenhet och kunskap när du tillsammans med patienten beslutar vad som ska ske härnäst, säger Mia Delin.

- Det jag ser som den största förbättringen är att jag får beslutsstöd direkt i journalen medan jag arbetar med patienten. Jag behöver inte leta runt på webbsidor utan jag får det stöd jag behöver i realtid, säger Kristina Carlsson.

Inspelning och stödmaterial

På grund av det ansträngda läget inom hälso- och sjukvården just nu spelas Forum FVM Millennium in i stället för att livesändas för inbjudna chefer som planerat. Inspelningen från den 1 mars är nu publicerad i sin helhet liksom de förinspelade, separata filmer om funktionalitet i Millennium som ingår i webbinariet.

På webbsidorna för Forum FVM Millennium finns också ett stödmaterial för chefer och andra med uppdrag att förbereda införandet av Millennium. Materialet kan användas för dialog i grupp efter att man har tittat på hela eller delar av det inspelade materialet från olika teman av Forum FVM Millennium.

Inspelningen av webbinariet och filmer om Millenium (Vårdskiftet)

Stödmaterial med dialogfrågor (Vårdskiftet)