Digitala vårdmöten

En kvinna i vårdklädsel och med hörlurar på huvudet sitter vid en dator

Genom digitala vårdmöten kan patienter träffa vården på distans. Invånarna når e-tjänsten Digitala vårdmöten i appen Vård och hälsa eller på vardochhalsa.vgregion.se

Digitala vårdmöten ger invånare enklare tillgång till vård där de är - t.ex. hemma, på jobbet i skolan eller på resa. Patienten kan träffa vården via videomöte, men ofta räcker det att chatta. 

Genom att möta vården digitalt när det går kan patienter spara tid då de slipper resa och det frigör mer utrymme för fysiska besök när det behövs. För infektionskänsliga patienter minskar dessutom risken att utsättas för smitta.

För medarbetarna innebär digitala vårdmöten en möjlighet att arbeta effektivare och det kan bidra till en bättre arbetsmiljö. 

För dig som arbetar i hälso- och sjukvården i Västra Götaland finns mer information om
Digitala vårdmöten i Vård och hälsa på Vårdgivarwebben (vgregion.se)

Patienter kan läsa mer om Digitala vårdmöten i Västra Götalandsregionen på 1177.se

 

Per Jacobsson

Regionutvecklare