Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Egenmonitorering

En man egenmonitorerar sin syremättnad i hemmet.

Egenmonitorering är en prioriterad e-tjänst som ska utvecklas och införas i berörda verksamheter i Västra Götalandsregionen. Egenmonitorering innebär att patienten följer upp värden med stöd av digital teknik hemifrån. Det handlar om objektiva värden såsom blodtryck och vikt, men även subjektiva självskattningar såsom mående-dagbok och smärtskattning. Data blir tillgänglig för både patienten och vårdgivaren som kan följa om värdena avviker från det normala.

Syftet med egenmonitorering är att stärka patientens egenvård, kontroll över sin egen hälsa och upplevelse av trygghet. Det ska också leda till bättre användning av hälso-och sjukvårdens resurser och möjlighet att upptäcka försämringsperioder i ett tidigt skede samt undvika onödiga vårdbesök och slutenvårdsinläggningar.

Pilotprojekt

Sedan 2019 pågår ett regionalt pilotprojekt inom egenmonitorering med syfte att samla lärdomar och erfarenheter inför fortsatt utveckling av egenmonitorering. Projektet genomförs både i specialist- och primärvård i fem förvaltningar och har hittills inkluderat närmare 500 patienter. Främst hjärtsvikts- och hypertonipatienter men även andra patientgrupper. Uppföljningar visar på mycket hög patientnöjdhet.

Lokala initiativ

I VGR finns även många lokala initiativ inom olika verksamhetsområden, till exempel inom specialistmödravård, KOL, Cystisk fibros. Inom områden som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom och diabetes typ I används redan egenmonitorering i bred utsträckning.

Utveckling och införande

Arbetet med att utveckla och införa egenmonitorering bredare i Västra Götalandsregionen pågår. Målet är att kunna tillgängliggöra en generell monitoreringstjänst som kan användas för olika diagnoser och i olika verksamheter. Lärdomar i pågående projekt utgör viktigt underlag i utvecklingen av kommande egenmonitoreringstjänst.

Victoria Mohlén

Huvudprojektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Johan Olsson

IT-projektledare

Kristina Ekman

Projektledare regionala pilotprojektet
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Erica Sandberg

Projektägare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Egenmonitorering funktionsbrevlåda

Närhälsan

Gudrun Greim

gudrun.greim@vgregion.se

Skaraborgs sjukhus

Maria Frick Miles

maria.frick@vgregion.se

Södra Älvsborgs sjukhus

Gunilla Benjaminsson

gunilla.benjaminsson@vgregion.se

SU/Östra sjukhuset

Cecilia Sköld

cecilia.skold@vgregion.se

Helen Sjöland

helen.sjoland@vgregion.se

SU/KOL-centrum

Malte Frerichs

malte.frerichs@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2022-11-09 17:08